Home » Viering met ds. I. Reinhold-Scheuermann

Viering met ds. I. Reinhold-Scheuermann

Zondag 12 februari ontvangen we mevrouw ds. I. Reinhold-Scheuermann. Zij is doopsgezind predikant en werkte o.a. in doopsgezinde gemeenten op Texel en in Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Breda.

Ze schreef ons: “De bijbelse verhalen en hun talloze lagen van mogelijke uitleg boeiden me toen ik jong was. Die verhalen gaven me zicht op de wereld en op de weg van lijden in de wereld, maar ook op de weg van uittocht uit dat lijden. Daarom ging ik theologie studeren (mijn ouders waren aan geen kerkgenootschap verbonden).”