Home » Viering 9 juli met ds. Peter Korver inde Lutherse Kerk

Viering 9 juli met ds. Peter Korver inde Lutherse Kerk

Op 9 juli gaat ds. Korver voor in de Lutherse kerk. De dag erna gaat zijn studieverlof in en zal daarna op 10 september, bij de opening van het nieuwe seizoen, weer voorgaan in een dienst.

Vandaag is het thema ‘Trouw’. Wat betekent dat voor de moderne mens? Velen zweven door het leven, wisselen per verkiezing van politieke partij, bevrienden en ontvrienden mensen op Facebook, gaan van levenspartner naar levenspartner, van kerk naar kerk. Zijn we steeds meer ontworteld aan het raken? Wat is de betekenis van trouw?