Home » Viering met ds Tom Rijken

Viering met ds Tom Rijken

NB: er is geen viering op 1 januari!

Tom Rijken intrede-19

Op zondag 8 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar dat wij bij elkaar komen. Er is een viering waarbij wij beginnen met elkaar een goed nieuwjaar te wensen en koffie drinken. Daarna gaan wij over tot de viering waarin de volgende tekst centraal zal staan:  ‘De Eeuwige zegt:  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven’, naar de woorden van de profeet Ezechiël 36 vers 26