Home » Viering met Madelief Brok

Viering met Madelief Brok

Zondag 11 november gaat Madelief Brok voor. Zij liep dit voorjaar stage bij ons. Over deze dienst schreef zij ons: 

Het is mijn eerste ‘zelfstandige’ dienst na mijn stage in de Kapel. Ik zie ernaar uit de gemeente weer te ontmoeten. Op het moment ben ik bezig met het schrijven van mij onderzoeksvoorstel voor mijn master aan de VU. En ik moet zeggen dat ik het stagelopen mis. Ik vind het schrijven en het verdiepende element van een onderzoek natuurlijk leuk, maar ik mis het delen en de dynamiek die een stage in een gemeenschap geeft. 

Elf november, Sint-Maarten, is de dag dat de kinderen langs de deuren gaan. Maar 11 november 2018 is vooral bijzonder omdat op deze dag het 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode werd geopend. Op het moment dat wij samen komen in De Kapel is er in Dordrecht een gezamenlijke dienst van de Grote Kerkgemeente Dordrecht en de Remonstrantse gemeente Dordrecht. Om te laten zien dat anno 2018 het wel mogelijk is om samen te geloven en elkaar vrijheid te gunnen om anders te denken. Hier zal ik 11 november dan ook in de dienst aandacht aan besteden.

Daarnaast ben ik recent erg geïnspireerd door het nieuwe boek van Christa Anbeek. Zij betoogt het belang van spel en spelen ook binnen gemeenschappen. Mijn bureau ligt nu, in voorbereiding op de dienst, vol met boeken over zingeving en spel. In deze dienst zal het Kapelkoor zingen. Samen met Annette heb ik liederen uitgezocht en afgelopen woensdag ben ik bij de koorrepetitie komen luisteren. Ik vond het al prachtig klinken. Kortom, de voorbereidingen zijn in volle gang. Ik hoop jullie te ontmoeten op 11 november.