Home » Vermaningspad op 10 mei 2018

Vermaningspad op 10 mei 2018

De Friese Doopsgezinde Societeit organiseert op 10 mei a.s. (Hemelvaartsdag) een pelgrimstocht door het hart van Friesland met het thema ‘Brede en smalle wegen’.

De start is om 10.00 uur. Gestart kan worden in:
– Witmarsum (Arumerweg 40) of
– Harlingen (Zoutsloot 50) of
– Makkum (Bleekstraat 11).

De afsluitende vesper wordt gehouden in de Koepelkerk te Witmarsum om 16.00 uur.
De kosten bedragen € 5,00.
Meer informatie is te verkrijgen bij frieslandfds@gmail.com

Tineke Heida