Home » Veertigdagenproject St. Vrienden van Vuselela

Veertigdagenproject St. Vrienden van Vuselela

Op zondag 21 februari was de aftrap van het diaconale 40-dagen project.
Het project werd ingeleid met een warm pleidooi door Chantal Cunnen van de Stichting ‘Vrienden van Vuselela’. Deze Stichting geeft sinds 8 jaar steun aan kinderen in een van de townships in Kaapstad, Zuid-Afrika.
Kinderen, die dagelijks bloot staan aan de verleidingen van drugs en bendes. Met een Sports & Lifeskills programma geven getrainde coaches kansarme kinderen weer hoop op een toekomst.

Maar in plaats van dit oorspronkelijke doel heeft Noodhulp nu de hoogste prioriteit in de townships. Die worden het zwaarst getroffen in een door corona geteisterd Zuid-Afrika. Die noodhulp bestaat uit de inkoop en distributie van voedselpakketten voor de inwoners van Gugulethu. Chantal had ook verheugend nieuws, langzaam gaan de basisscholen weer open.

Tot dusverre kwam € 80 binnen. Ook de komende weken blijven “broodnodige” giften, groot en klein, meer dan welkom!
U kunt een bijdrage over maken op bankrekening NL 63 ABNA 0545 9221 19 t.n.v. Diaconie VGH o.v.v. Project Vuselela.