vacature Secretaris VGH de Kapel

Wat ga je doen?

– Samen met de andere bestuursleden en de voorgangers maak je het beleid voor de Kapel

– Je beslist samen met het bestuur over activiteiten en dagelijkse zaken

– Je organiseert vergaderingen voor het Dagelijks bestuur (8 keer per jaar), het Algemeen bestuur (1 of 2 keer per jaar) en de Algemene ledenvergadering (1 of 2 keer per jaar) en zorgt voor de Agenda, Notulen e.d.

– Je regelt het jaarverslag

– Samen met de penningmeester regel je 2 keer per jaar bijdragebrieven

– Je ontvangt en verwerkt de ingaande post

Jij bent vast de goede persoon als je:

– Bestuursverantwoordelijkheid wil dragen

– Van organiseren en schrijven houdt

Inlichtingen kun je krijgen bij alle bestuursleden.