Home » Uitspreken wat je beweegt

Uitspreken wat je beweegt

In het midden van de geloofsgemeenschap uitspreken van wat je beweegt, wat je gelooft en wat je idealen zijn, is de nieuwe vorm van belijdenis doen. In het verleden volgden tieners bij hun dominee catechisatie (les in het geloof) en legden dan op 18-jarige leeftijd een openbare belijdenis af, d.w.z. ze zeiden ja op eeuwenoude geschriften vol waarheden over het christelijk geloof. Er zijn nog maar weinig jongeren die dit doen. Bij vrijzinnigen zoals remonstranten en doopsgezinden was het gebruik dat je zélf een belijdenis schreef waarin je uiteenzette wat je geloofde.

De laatste jaren zijn er in De Kapel mensen gekomen die tijdens een dienst vertellen over hun spirituele groei, waar ze nu staan in het leven en waar ze nu voor kiezen, ook als er nog genoeg is waar ze vragen en twijfels over hebben. Zondag 29 oktober deelde Cees van den Heuvel dit alles met de kerkgangers en sprak uit nu lid te willen zijn van de remonstranten en van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Ds. Korver sprak daarna een zegen over hem uit.