Home » Trouwen

Trouwen

trouwenInzegening van een levensverbintenis

Wanneer twee mensen elkaar in liefde gevonden hebben en besluiten om samen verder te gaan als levenspartners, dan kan de wens naar voren komen om in aanwezigheid van familie en vrienden om Gods zegen te vragen. Onze geloofsgemeenschap biedt daartoe de mogelijkheid.

De viering van een levensverbintenis vindt plaats in een aparte dienst. Het uitspreken van de zegenbede geschiedt door de predikant, bij voorkeur een predikant van de geloofsgemeenschap waartoe één of beide partners behoren. Met toestemming van het bestuur kan echter ook een andere pastor, naar keuze van de betrokkenen, de viering leiden. Vooraf zullen enige gesprekken gevoerd worden tussen de predikant en de beide partners. Zij kunnen een belangrijk aandeel hebben in de vormgeving van de kerkdienst, want het is hun viering.

De zegenbede kan ook worden uitgesproken over levensverbintenissen van partners, die geen van beiden lid of vriend zijn van onze geloofsgemeenschap.
Aan de gehuwden wordt namens de geloofsgemeenschap een bijbel uitgereikt, waarin de tekst en datum, ondertekend door de predikant, staat vermeld. Er wordt een register bijgehouden van levensverbintenissen waarover de zegenbede is uitgesproken. Na de dienst wordt een getekend formulier van inschrijving uitgereikt.

In de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum is het  mogelijk een levensverbintenis te doen inzegenen tussen partners van gelijk geslacht.

De Kapel is een door de gemeente Hilversum erkende plaats voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.