Home » Thee middagen

Thee middagen

Noord-Ierland-1In de zomerperiode zijn er weinig andere activiteiten. Ter overbrugging van die zomerluwte zijn er in juni t/m augustus op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur drie theemiddagen.

Voor elke middag zal er een kort programma zijn. Dit wordt in de maand voorafgaand aan de middag in de Kapel Nieuwsbrief vermeld.