Home » Terug van – niet echt – weggeweest

Terug van – niet echt – weggeweest

IMG_1526Nog geen jaar geleden,  januari van dit jaar, maakte ik kennis met leden, vrienden en bezoekers van de Kapel. Tot juni mocht ik voor mijn opleiding stage lopen  in uw gemeenschap en het voelde voor mij als een prettige plek waar ik mij thuis voel. Een plek waar naar elkaar wordt omgezien en geluisterd en waar men voorbij grenzen van het eigen ik kijkt. Ik heb genoten van mijn stageperiode en de levendige gemeenschap die de Kapel vormt. Ook na afloop van mijn stage bleef ik de Kapel bezoeken en bleven contacten bestaan.

Wanneer u mijn gegevens niet meer helemaal paraat hebt; Ik heet Monika Rietveld, ben 55 jaar en woon in Huizen. Sinds 2000 ben ik weduwe en mijn beide volwassen kinderen wonen in het buitenland. Mijn dochter is kort geleden verloofd in Turkije, waar zij in augustus 2016 hoopt te gaan trouwen. Mijn zoon is getrouwd met een Zweedse en zij verrijkten tweeënhalf jaar geleden mijn leven met een kleinzoon.

Eerder werkte ik als zorgcoördinator in de zorg en vervolgens als onbezoldigd voorganger bij de NPB te Huizen. In het kader van dit laatste ben ik de eigen opleiding gaan volgen van de Vrijzinnigen Nederland, voorheen NPB, welke ik in september heb afgesloten. Momenteel volg ik een celebrant training. Een training hoe we eigentijdse rituelen en ceremonies kunnen creëren voor de overgangsmomenten in onze levens, al dan niet vanuit religieus perspectief. Ik houd u op de hoogte.

Mijn religieuze interesse reikt over de grenzen van het christendom, waarin ik ben geworteld, naar de andere religies. Het westers soefisme heeft mijn blik verruimd.

Uiteraard wist ik van de vacature die zou komen en dat was aantrekkelijk, maar de combinatie van een voltijd studie en 2 dagen werken leek mij teveel van het goede. Soms lopen dingen in het leven anders dan wij ze plannen. Zo kon het gebeuren dat ik uiteindelijk solliciteerde. Spannende maanden en meerdere gesprekken volgden wat uiteindelijk resulteerde in het telefoontje dat men voor mij gekozen had.

Aanvankelijk enigszins beduusd ben ik vooral dankbaar en blij dat dit vertrouwen mij wordt geschonken.

Heel graag wil ik mij, samen met mijn twee collega’s, inzetten voor de gemeenschap van De Kapel. Een levende gemeenschap waarin we allemaal tellen en mee mogen doen naar vermogen. De verschillende teams, de verschillende vrijwilligers, de leden, de bezoekers, we hebben elkaar nodig om deze gemeenschap te vormen en te groeien aan en met elkaar. Laten we elkaar vooral inspireren en ons geïnspireerd weten door dat wat ons te boven gaat.

U zult mij regelmatig bij de verschillende activiteiten kunnen vinden. Als pastoraal werker wil ik zichtbaar zijn en ik hoop dat u mij weet te vinden wanneer u behoefte hebt aan een gesprekspartner op uw levenspad, dan loop ik een stukje met u mee.

Op korte termijn hoop ik een start te maken met het bezoeken van de ouderen en zieken van onze gemeenschap. Gaandeweg zullen we met elkaar vertrouwd raken.

Ik kijk naar u uit!

Monika Rietveld