Home » Sociaal Plein

Sociaal Plein

Op 22 mei organiseert het Aandachtteam een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in het werk van het Sociaal Plein in Hilversum. 

Van 14.30 – 16.00 uur zal  onze gast, Hans van Dijkhuizen, verbindingsofficier Sociaal Plein Hilversum,  in de Kerkzaal een korte inleiding houden over alles waarvoor je bij het sociaal plein terecht kunt. Daarna is er volop gelegenheid voor vraag en antwoord en je wordt in het bezit gesteld van een overzichtelijke folder waarin alle diensten staan. Wil je alvast eens op de website van het Sociaal Plein kijken dan moet je hier zijn: www.hilversum.nl/sociaalplein.

Wat kan het Sociaal Plein voor je betekenen:

Het Sociaal Plein is er voor alle inwoners in Hilversum. Je kunt er terecht met elke hulpvraag op het gebied van werk, inkomen (jeugd)zorg en ondersteuning. Deskundige medewerkers helpen je graag met informatie, een verwijzing naar de juiste instantie of ondersteuning. De medewerkers zijn geen hulpverleners maar helpen wel met het regelen van passende ondersteuning. Zo kan je je persoonlijke situatie en de kwaliteit van je leven verbeteren. Denk daarbij b.v. aan:

  • Hulp voor je kind
  • Zelfstandig blijven wonen
  • Grip op financien
  • Van uitkering naar werk
  • Uitkering en inkomen
  • Zorg en ondersteuning.

Annemiek van Baalen, Monika Rietveld en Tineke Heida