Home » Ruud Mulder: Ik deed mijn werk in verbondenheid

Ruud Mulder: Ik deed mijn werk in verbondenheid

Het was de 1e zondag van de advent dat ds. Ruud Mulder bij ons voorging. En het was voor het laatst, want in augustus ging hij met emeritaat.

Jaren werkte hij als geestelijk verzorger in Ter Gooi ziekenhuis en werkte daar met een zending vanuit De Kapel. “Ik wilde mijn werk steeds doen in verbondenheid met de plaatselijke doopsgezinde gemeente, die deel is van de VGH,” zo zei hij in een dankwoord. Hij ging een aantal keren voor in De Kapel, leidde een gesprekskring over vragen rondom de dood en schreef elke maand een column in Kapel Nieuws. Deze werden door u, zo weten wij, met aandacht gelezen. Ruud zei daarover: “Dank dat ik dit elke maand mocht doen en zo vorm kon geven aan onze verbintenis. Ze hielpen mij ook om de ervaringen te verwerken die ik opdeed in het grensgebied van leven en dood.”

In de viering las hij voor uit het evangelie van Johannes, waar de opgestane Jezus aan Thomas zijn wonden toont en vraagt deze aan te raken. Daarover zei ds. Mulder: “Loop niet weg voor de verwondingen die een mens oploopt in het leven, niet voor die van jezelf, niet voor die van een ander. Zie ze onder ogen, raak ze aan en laten ze je raken. Laat je er door bewogen worden. Vind daarin God, zoals (de ongelovige) Thomas die daarop zei ‘Mijn Heer en mijn God’.”

Namens De Kapel sprak na de viering Feiko Prins en overhandigde ds. Mulder daarbij bloemen en een boekenbon.