Home » Regiobijeenkomst

Regiobijeenkomst

In onze regio tussen de Vecht en de Eem zijn negen kleine en minder kleine vrijzinnige geloofsgemeenschappen van Remonstranten, doopsgezinden en Vrijzinnigen. Kennen zij elkaar? Zijn er terreinen waarop ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen steunen? Een projectteam, bestaande uit Annemieke van der Poel, Peter Korver, Hajo Hajonides (voorzitter doopsgezinde gemeente Naarden-Bussum) en Evelijne Swinkels (predikant in Baarn en Soest), is sinds een jaar actief om de vrijzinnigen in de Gooi- en Vechtstreek nader tot elkaar te brengen.

Bestuursleden, voorgangers, maar ook leden en vrienden worden uitgenodigd voor een derde Regio lunchbijeenkomst op zaterdag 2 december a.s in de Doopsgezinde Kerk in Bussum. Wladimirlaan 10. Het programma ziet er zo uit:

Tijd: 11.00 – 13.00 uur
Verslag Picknick bijeenkomst d.d. 24 juni j.l.
1. Stand van zaken Samenwerking Regiogemeentes
2. Open inschrijving op succesactiviteiten en mogelijkheid mee aan te bieden
3. Mini workshop over Regio gebruik van ieders website
4. Nieuws uit de Regio 

13.00 – 14.00  lunch + actiepunten 2018.

In verband met de catering graag opgave van deelname: avanderpoel@me.com, 06-27357806.