Home » Regio vrijzinnige geloofsgemeenschappen: 2e bijeenkomst 24 juni

Regio vrijzinnige geloofsgemeenschappen: 2e bijeenkomst 24 juni

Aan alle bestuursleden, secretariaten, voorgangers, leden en vrienden van de Regio vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Zoals aangekondigd in het bericht van 10 januari j.l.over de stand van zaken van de Regio Samenwerking, willen wij jullie graag uitnodigen voor een tweede bijeenkomst in de vorm van een picknick. Deze zal gehouden worden op zaterdag 24 juni a.s in de Engel in Huizen. We ontvangen jullie dan graag om 11.00 uur met een kopje koffie.

Programma:
11.00 – 12.00
+   stand van zaken Samenwerking Regiogemeentes.
+   Wat hebben de projectgroep en de programmamakers besproken
+   Welke voorstellen zijn daaruit voortgekomen die vandaag aan jullie worden voorgelegd.
12 – 13.00 : picknick
13 – 14  doelstellingen 2017 / 2018

Graag voor 10 juni opgave van deelname: avanderpoel@me.com of tel. 06 – 27 35 78 06

N.B.  Graag parkeren bij zwembad de Sijsjesberg. De Engel is een paar minuten lopen daarvandaan.

Zie voor verdere informatie over de locatie www.de engel-huizen.nl