Home » Redacteur gevraagd voor Het Kerkblad voor Hilversum

Redacteur gevraagd voor Het Kerkblad voor Hilversum

Kerkblad HilversumHet Kerkblad voor Hilversum, een uitgave van de Protestantse gemeente Hilversum, heeft dringend behoefte aan redactieleden. Het is een vrijwilligersfunctie. Het blad komt eens in de twee weken uit en onze Kapelgemeente levert ook altijd kopij met informatie over onze diensten en activiteiten. U kunt zich abonneren op het Kerkblad, een aantal van onze leden heeft zo’n abonnement. Er verschijnen artikelen over bijzondere bijeenkomsten in de diverse wijkgemeenten, waaronder de Kapel.

Er is een betaalde eindredacteur, Annechien Cevaal.

Mocht u zin hebben een poosje mee te werken aan het verschijnen van dit blad wilt u zich dan melden bij Feiko Prins, tel. 6217017 of Joke Ubbink, tel. 6233436.

Inlichtingen over de functie bij het Kerkelijk Bureau, 6238276 (ma t/t do 9 -11.30 u) of  kerkblad@pknhilversum.nl