Home » Rachelle van Andel: ‘Mijn ontelbare identiteiten’

Rachelle van Andel: ‘Mijn ontelbare identiteiten’

Aan de hand van het boek “Mijn ontelbare identiteiten” van Sinan Çankaya gaat Rachelle van Andel daarover met ons in gesprek. De pandemie, de studenten die in deze tijd perspectief verliezen, de roep van Black Lives Matter, volgens Rachelle doet het een beroep op onze solidariteit en verbondenheid. In hoeverre zijn wij echt betrokken op de ander?

Als vrijzinnigen achten we ons doorgaans goed in het analyseren en duiden van complexe vraagstukken in de samenleving. Vraag is wat wij, vanuit onze traditie en ach- tergronden, kunnen bijdragen aan het zoeken naar en vinden van een taal die de onmacht van zovelen helpt te uiten over dat wat daadwerkelijk op het spel staat: gelijkwaardig mens zijn. Dat betekent allereerst dat we luisteren naar de verhalen van de ander en ook de moed hebben om echt luisterend aanwezig te zijn.

Rachelle van Andel is remonstrants predikant en werkt als studentenpastor in Eindhoven en Maastricht. Ook is ze in september voorzitter geworden van Geloof & Samenleving, de landelijke diaconale tak van de remonstranten. Rachelle doordenkt de samenleving in al haar facetten en onderzoekt hoe we op een goede manier met elkaar kunnen leven.

Door welke verhalen laten wij ons leven leiden? Welke verhalen worden verteld? Welke verhalen stoppen we weg en begraven we diep in onszelf?

Datum: 25 november
Locatie: De Kapel
Aanvang: 20.00 uur
Entree: €5,-

Graag aanmelden via info@dekapel.nu
of telefoon 06 126 26 318, Marlies Kortenoever

Let op: bij de ingang controleren wij uw QR code op uw telefoon, of een papieren verklaring omtrent uw vaccinatie. Mochten de coronaregels per 1 november a.s. veranderd zijn, dan houden wij ons aan de regels die op dat moment gelden.