Home » Rachelle van Andel legt proponentsexamen af

Rachelle van Andel legt proponentsexamen af

Zaterdag 3 november was een grote dag voor Rachelle van Andel. Dit voorjaar kwam zij als student van het Remonstrants Seminarium bij ons in De Kapel om stage te lopen. Nu was het moment om haar proponentsexamen af te leggen, dat toegang geeft tot het predikantschap.

In vrijzinnig centrum Vrijburg in Amsterdam verdedigde zij in het openbaar haar afstudeerscriptie ten overstaan van de hoogleraar en het curatorium, de afgevaardigden van de plaatselijke gemeentes en de predikanten. De hoofdvraag van dit werkstuk is: Op welke wijze kunnen de ideeën van de bevrijdingstheologie remonstrantse theologen uitdagen en verrijken om een hedendaags sociaal remonstrantisme vorm te geven?

Ze zette uiteen wat wij in De Kapel natuurlijk al eerder hadden gemerkt dat theologie voor haar meer is dan een intellectueel doordenken van het geloof. Ze biedt voor haar een mogelijkheid om ‘een wereld te verbeelden waarin we elkaar het licht in de ogen gunnen en we ons kunnen verbinden met elkaar en de wereld waarin we leven’. Nadat zij met verve de vragen had beantwoord gingen de stemgerechtigde leden in beraad en kwamen tot de conclusie dat Rachelle toegelaten mag worden als predikant van de remonstranten.

Nadat zij de bul uitgereikt kreeg, volgde een viering waarin zij bevestigd werd en gezegend. Sinds kort is zij al aan de slag en wel als vernieuwingspredikant in Eindhoven. Zij woont echter in Hilversum en de goede contacten met De Kapel zullen blijven!