Home » Protocol corona VGH de Kapel 

Protocol corona VGH de Kapel 

Protocol corona VGH de Kapel 

Van wege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus houden wij ons in de Kapel ingaande 1 juli 2020 tot nader aankondiging aan de volgende regels:

Algemeen

 1. Bij binnenkomst reinigen we onze handen (gel of handen wassen).
 2. We houden 1 ½ meter afstand tot elkaar in en buiten de Kapel.
 3. We geven elkaar geen hand.
 4. Als we verkouden of koortsig zijn, of als onze huisgenoten verkouden of koortsig zijn, komen we niet in de Kapel.
 5. We niezen of kuchen in onze ellenboog en gebruiken papieren zakdoekjes en papieren handdoeken.
 6. We volgen de aanwijzingen van de bezoekerscoördinator en de koster op.
 7. Vanwege de 1 ½  meter maatregel kunnen er minder mensen in de zalen. Er kan maar één persoon tegelijk in de lift en in de keuken kan ook maar één persoon.
 8. Na elke bijeenkomst reinigen we deurknoppen, kranen, toiletten, microfoons, tafels en andere mogelijk aangeraakte materialen.

Bijeenkomsten

 1. Elke bijeenkomst heeft een bezoekerscoördinator. 
 2. Voor bijeenkomsten anders dan vergaderingen of teambijeenkomsten wordt je alleen toegelaten als je je van te voren hebt opgegeven.
 3. Dat kan  per mail, indien dat niet mogelijk is per telefoon.
 4. De stoelen zijn door de koster zo neergezet dat er voldoende ruimte is tussen de personen.
 5. Stoelen mogen daarom niet verplaatst worden.
 6. Er wordt tijdens en na de bijeenkomst geventileerd.
 7. In de Arminiuszaal kunnen maximaal 2 mensen met elkaar overleggen. In de Mennozaal 6 mensen en in de Opzoomerzaal 8 mensen. In de kerkzaal kunnen afhankelijk van de activiteit ongeveer 30 mensen zitten.
 8. Bij bijeenkomsten in de bovenzalen wordt de achterdeur gebruikt en de garderobe boven. Let op de 1 ½ m afstand.
 9. Bij bijeenkomsten in de kerkzaal komen de mensen voor binnen, hangen hun jas op in de garderobe, gaan zitten en na afloop gaan ze één voor één weer naar buiten langs de garderobe door de voordeur.
 10. Toiletbezoek is mogelijk. 

Koster

 1. De koster zorgt voor papieren handdoeken, zeep en reinigingsgel.
 2. De koster bepaalt waar de stoelen moeten staan. Ook als hij niet aanwezig is.
 3. De koster beheert de agenda en zorgt ervoor dat de Kapel enige tijd leeg is tussen de bijeenkomsten in.
 4. De koster coördineert het reinigen van deurknoppen enz.

Bezoekerscoördinator

 1. Elke bijeenkomst heeft een bezoekerscoördinator.  Dat kan een speciaal aangesteld persoon zijn, de koster of degene die de bijeenkomst leidt. Van te voren moet duidelijk zijn, wie deze taak op zich neemt.
 2. De bezoekerscoördinator is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. 
 3. De bezoekerscoördinator checkt of mensen zich hebben opgegeven, vraagt aan ze of verkoudheidsklachten hebben en helpt ze met het naleven van de regels.

Vieringen

 1. Er wordt zo min mogelijk gelopen. Predikant zit/staat  achter de avondmaalstafel en begroet van af daar de mensen die binnen komen. Of staat buiten de mensen te begroeten en komt dan via de garderobe binnen. Mensen die een rol hebben in de viering zorgen ervoor dat ze dicht bij de microfoon zitten.
 2. De predikant krijgt geen hand.
 3. De paaskaars wordt door de predikant of het bestuurslid aangestoken en gedoofd.
 4. Volgens de regionale noodverordening mag in een viering gezongen worden. Wij doen dit niet.  Neuriën of heel zachtjes zingen voor jezelf kan wel.
 5. Er wordt niet gecollecteerd in de viering, maar na afloop staan er bij de uitgang bakken. De collectanten tellen het geld met handschoenen aan en reinigen na afloop de tafel.

Koffie en thee, andere consumpties

 1. Iets drinken kan buiten of in de kerkzaal. De ruimte boven is te klein.
 2. Kopjes, glazen met handschoenen aan op bladen neerzetten.
 3. Eén persoon schenkt in. Bezoekers pakken hun kopje of glas
 4. Suiker (zakjes) en melk (cupjes)  moeten bezoekers zelf in hun koffie doen. 
 5. Wanneer er iets te eten geserveerd wordt, opletten wie wat wanneer aanraakt of moet aanraken.
 6. Personen, die koffie en thee zetten wassen hun handen nog ietsje vaker en dragen wegwerphandschoenen waar mogelijk.

Pastoraat

 1. Voorganger en pastorant houden in alle situaties 1 ½ meter afstand. Ze raken elkaar dus niet aan. (handen geven, troostende arm, schouderklopje)
 2. Er wordt vooraf geïnformeerd of iemand verkouden of koortsig is, of een huisgenoot verkouden is. 
 3. Niezen of kuchen wordt in de ellenboog gedaan en er worden papieren zakdoekjes gebruikt.
 4. Ontmoetingen vinden bij voorkeur buiten plaats.
 5. Wandelen: Er wordt buiten bij de pastorant(en) of op een andere plek afgesproken en tijdens de wandeling wordt de 1 ½ meter afstand bewaard.
 6. Huisbezoek: Een gesprek vindt bij voorkeur in de tuin plaats. Wanneer het weer of de locatie dit niet mogelijk maakt kan een gesprek ook binnen plaatsvinden, waarbij de 1 ½ meter afstand bewaard wordt. Bij binnenkomst en na vertrek worden handen gereinigd met gel of worden handen gewassen.

Bespreken en leiden van een uitvaart

 1. Er wordt in een zo beperkt mogelijke kring met familie gesproken waarbij de 1 ½ meter afstand gewaarborgd blijft.
 2. In de Kapel of in het crematorium worden de geldende regels rond het daar bestaande coronaprotocol ten aanzien van samenkomsten gevolgd en worden aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon opgevolgd.

Verhuur

 1. Verhuur wordt geregeld door de koster.
 2. Bij de huurovereenkomst wordt dit protocol meegestuurd en de huurders worden verplicht zich aan de maatregelen in dit protocol te houden. Dus handen reinigen, 1 ½  meter afstand bewaken, stoelen niet verplaatsen enz.
 3. Afhankelijk van de activiteit die plaats vindt, zet de koster stoelen neer voor bezoekers/deelnemers. Er mogen niet meer mensen komen dan er stoelen staan.
 4. Indien hierdoor reservering nodig is, regelt huurder dit.
 5. Als huurder zelf voor consumpties zorgt dient de voorziening van de consumpties plaats te vinden volgens de koffie/thee regels van dit protocol.
 6. De koster mag ten allen tijde bezoekers wijzen op afspraken uit dit protocol.

Tot slot

 1. Als Kapel bestuur zijn we verantwoordelijk om volgens de geldende richtlijnen maximale zorgvuldigheid te betrachten. Dat laat onverlet dat het de individuele keuze en verantwoordelijkheid is van een ieder om de Kapel te bezoeken.
 2. Er worden aanvullende regels opgesteld, indien er een maaltijd van brood en wijn plaatsvindt of een doop.

Hilversum, 10 juli 2020, bestuur VGH de Kapel