Home » Protocol VGH de Kapel 

Protocol VGH de Kapel 

Protocol VGH de Kapel 

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus houden wij ons in de Kapel ingaande 1 juni 2020 tot nader aankondiging aan de volgende regels:

Algemeen

 1. Bij binnenkomst reinigen we onze handen (gel of handen wassen).
 2. We houden 1 ½ meter afstand tot elkaar in en buiten de Kapel.
 3. We geven elkaar geen hand.
 4. Als we verkouden of koortsig zijn, of als onze huisgenoten verkouden of koortsig zijn, komen we niet in de Kapel.
 5. We niezen of kuchen in onze ellenboog en gebruiken papieren zakdoekjes en papieren handdoeken.
 6. We volgen de aanwijzingen van de bezoekerscoördinator en de koster op.
 7. Vanwege de 1 ½  meter maatregel kunnen er minder mensen in de zalen. Er kan maar één persoon tegelijk in de lift en in de keuken kan ook maar één persoon.
 8. Na elke bijeenkomst reinigen we deurknoppen, kranen, toiletten, microfoons, tafels en andere mogelijk aangeraakte materialen.

Bijeenkomsten

 1. Elke bijeenkomst heeft een bezoekerscoördinator. Deze bezoekerscoördinator ziet toe op de naleving van de regels van het protocol en helpt bij onduidelijkheden of ingewikkelde zaken.
 2. Je wordt alleen toegelaten tot een bijeenkomst als je je van te voren hebt opgegeven.
 3. Dat kan vanaf drie dagen van tevoren liefst per mail, indien niet mogelijk per telefoon.
 4. De stoelen zijn door de koster zo neergezet dat er voldoende ruimte is tussen de personen.
 5. Stoelen mogen daarom niet verplaatst worden.
 6. Er is maar één activiteit per etmaal in een zaal.
 7. In de Arminiuszaal kunnen maximaal 2 mensen met elkaar overleggen. In de Mennozaal 6 mensen en in de Opzoomerzaal 8 mensen. In de kerkzaal kunnen ongeveer 25 mensen zitten.
 8. Bij bijeenkomsten in de bovenzalen wordt de achterdeur gebruikt en de garderobe boven. Let op de 1 ½ m afstand.
 9. Bij bijeenkomsten in de kerkzaal komen de mensen voor binnen, hangen hun jas op in de garderobe, gaan zitten en na afloop gaan ze één voor één weer naar buiten langs de garderobe door de voordeur.
 10. Toiletbezoek is mogelijk. 

Koster

 1. De koster zorgt voor papieren handdoeken, zeep en reinigingsgel.
 2. De koster bepaalt waar de stoelen moeten staan. Ook als hij niet aanwezig is.
 3. De koster beheert de agenda en zorgt ervoor dat de Kapel enige tijd leeg is tussen de bijeenkomsten in.
 4. De koster coördineert het reinigen van deurknoppen enz.

Bezoekerscoördinator

 1. Elke bijeenkomst heeft een bezoekerscoördinator. Bij bijeenkomsten met meer dan 10 personen is de bezoekerscoördinator niet de koster of de persoon die de bijeenkomst leidt
 2. De bezoekerscoördinator is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. 
 3. De bezoekerscoördinator checkt of mensen zich hebben opgegeven, vraagt aan ze of verkoudheidsklachten hebben en helpt ze met het naleven van de regels.

Vieringen

 1. Predikant, organist/pianist, koster, bestuurslid en bezoekerscoördinator zijn personeel, de overige mensen zijn bezoekers.
 2. Er wordt zo min mogelijk gelopen. Predikant zit/staat  achter de avondmaalstafel en begroet van af daar de mensen die binnen komen. Of staat buiten de mensen te begroeten en komt dan via de garderobe binnen. Mensen die een rol hebben in de viering blijven in de zaal bij hun stoel en hebben een microfoon bij de hand.
 3. De predikant krijgt geen hand.
 4. De paaskaars wordt door de predikant of het bestuurslid aangestoken en gedoofd.
 5. We zingen niet. Zachtjes neuriën of zingen kan misschien wel.
 6. Er wordt niet gecollecteerd in de viering, maar na afloop staan er bij de uitgang bakken. De collectanten tellen het geld met handschoenen aan en reinigen na afloop de tafel.

Koffie en thee

 1. Koffie en thee drinken kan buiten of in de kerkzaal. De ruimte boven is te klein.
 2. Kopjes met handschoenen aan op bladen neerzetten.
 3. Nagaan hoeveel koffie en thee er nodig is. Ongeveer zoveel inschenken. Bezoekers pakken een kopje.
 4. Suiker (zakjes) en melk (cupjes)  moeten bezoekers zelf in hun koffie doen. 
 5. Personen, die koffie en thee zetten wassen hun handen nog ietsje vaker en dragen wegwerphandschoenen waar mogelijk.

Tot slot

 1. Als Kapel bestuur zijn we verantwoordelijk om volgens de geldende richtlijnen maximale zorgvuldigheid te betrachten. Dat laat onverlet dat het de individuele keuze en verantwoordelijkheid is van een ieder om de Kapel te bezoeken.
 2. Er worden aanvullende regels opgesteld, indien er een maaltijd van brood en wijn plaatsvindt of een doop.

Hilversum, 27 mei 2020, bestuur VGH de Kapel