Home » Project Gast aan Tafel 

Project Gast aan Tafel 

Vorig jaar zijn wij in januari met het project “Gast aan Tafel” begonnen. Na een rustige start hebben we, richting de zomer, een groep statushouders kunnen bemiddelen in een relatie naar ons als Kapelgangers. De statushouders met wie wij contact hebben, komen uit Syrië en uit Eritrea.  Nu zijn er leden en vrienden van onze Kapel die één gast of gastgezin hebben, met wie zij regelmatig contact hebben. De uitwisseling wordt als heel rijk ervaren. Waardevol om met elkaar te eten of met elkaar thee te drinken, om de uitwisseling tussen de verschillende culturen te mogen ervaren en hier en daar ook een helpende hand te mogen bieden. Namens de Zen Peacemakers is Annie Schalkwijk actief als de coördinator van dit project samen met mij.  In de zomer hebben we een maaltijd in de Kapel gehad met alle gastgezinnen, wat een prachtig veelkleurige ontmoeting was. In december hebben wij rond het eenmalige project van “Tafels van Hoop” opnieuw een ontmoeting gehad, wat als een feest is ervaren. Mochten er nog leden of vrienden zijn die deel willen nemen aan het project, dan kunt u dit aan ons laten weten.

Met hartelijke groeten, Tom Rijken