Home » Predikanten

Predikanten

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

In februari 2021 ben ik begonnen als predikante bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, De Kapel. Als doopsgezinde predikante is dit voor mij een avontuur. Tot nu toe was ik predikante in Doopsgezinde gemeenten. In mijn laatste gemeente, de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven werkten we samen met de Remonstrantse en de Lutherse gemeente. 

In de VGH De Kapel zijn Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten verenigd. Ze vullen elkaar aan, ze versterken elkaar en dragen elkaar. Dat vind ik bijzonder en daaraan werk ik mee. Voor mij is een pluriforme gemeenschap belangrijk. We leren van elkaar, niemand heeft de waarheid in pacht. Want niemand weet, hoe en wie God precies is. In gesprekken, in teams en kringen, in vieringen kunnen we het daarover hebben, en alles wat ons ten diepste raakt delen we met elkaar. 

Voor mij is geloof vertrouwen. Vertrouwen dat er meer is dan we kunnen zien, vertrouwen op de Levensbron, op de Eeuwige die ons liefheeft en ons verbindt met de traditie en met elkaar. Deze Bron, deze Liefde houdt ons, houdt mij vast en inspireert mij.

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

thimmstelwagenac@gmail.com
tel.: 0297 – 74 30 44

 

ds. Elly van Kuijk-Spaans

Sinds 1 januari 2021 mag ik een van de nieuwe voorgangers in de Kapel zijn. Een mooie opdracht voor een kersverse gemeentepredikant. Want het is nog maar kortgeleden, in 2019, dat ik afstudeerde aan het Remonstrants Seminarium. 

Het ziekenhuis was lange tijd mijn werkomgeving: eerst als verpleegkundige en later als geestelijk verzorger. Ik vond het heel bijzonder en verrijkend dat ik in beide functies een eindje mocht oplopen met mensen die zich in de meest kwetsbare omstandigheid bevinden. En daar ieder vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond zich toe gaan verhouden en betekenis aan geven. 

Als gemeentepredikant hoop ik iets langer te kunnen oplopen met mensen. Daar waar het in het ziekenhuis telkens om hele korte contacten gaat is hier ruimte om contacten uit te bouwen en een langere wandeling met elkaar te maken.

Wandelen, u vermoedde het misschien al, is een van mijn hobbies. Maar ook verhalen boeien mij, om te lezen, om naar te luisteren en om te delen met elkaar. In en rond de Kapel is er volop ruimte voor verhalen. Voor oude en beproefde verhalen uit tradities die ons heel bekend zijn, maar ogenschijnlijk misschien niet altijd meer zeggingskracht lijken te hebben. Vanuit een nieuw perspectief, vanuit de literatuur en de kunsten bijvoorbeeld, kunnen deze ons plots glashelder een weg wijzen. En dan zijn er andere verhalen, van tradities die misschien nog wat minder bekend zijn, maar evenzeer waardevol om gehoord te worden. 

Het verhaal wat altijd en overal verteld mag worden is ons eigen verhaal. Van u, van jou, van mij. Als vrijzinnige geloofsgemeenschap is de Kapel een plaats waar met respect geluisterd wordt naar elkaar en waar we elkaar mogen inspireren en bemoedigen. Als voorganger hoop ik die gastvrije oefenplaats van vertrouwen en verdraagzaamheid mee te helpen borgen.

Graag tot ziens in of rond de Kapel, bij u thuis of tijdens een wandeling!

ds. Elly van Kuijk-Spaans

ellyvankuijk@dekapel.nu
tel: 06 –  55 81 01 87