Home » Predikanten

Predikanten

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

In februari 2021 begonnen als predikante bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, De Kapel. Als doopsgezinde predikante is dit voor mij een avontuur. Tot nu toe was ik predikante in Doopsgezinde gemeenten. In mijn laatste gemeente, de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven werkten we samen met de Remonstrantse en de Lutherse gemeente. 

In de VGH De Kapel zijn Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten verenigd. Ze vullen elkaar aan, ze versterken elkaar en dragen elkaar. Dat vind ik bijzonder en daaraan werk ik mee. Voor mij is een pluriforme gemeenschap belangrijk. We leren van elkaar, niemand heeft de waarheid in pacht. Want niemand weet, hoe en wie God precies is. In gesprekken, in teams en kringen, in vieringen kunnen we het daarover hebben, en alles wat ons ten diepste raakt delen we met elkaar. 

Voor mij is geloof vertrouwen. Vertrouwen dat er meer is dan we kunnen zien, vertrouwen op de Levensbron, op de Eeuwige die ons liefheeft en ons verbindt met de traditie en met elkaar. Deze Bron, deze Liefde houdt ons, houdt mij vast en inspireert mij.

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

thimmstelwagenac@gmail.com
tel.: 0297 – 74 30 44

 

Erik Jan Tillema:

Terug in de Kapel

Het is geweldig terug te mogen keren in 2023 naar de Kapel. Nog altijd koester ik de herinne­ringen aan de vorige keer dat ik er werkte, zo’n acht jaar geleden. Velen zullen me nog kennen, voor anderen ben ik nieuw. Daarom stel ik me graag even voor: ik ben Erik Jan Tillema,  woonachtig in Warmen­huizen (tussen Alkmaar en Schagen, vlakbij de kust). Ik ben getrouwd en we heb­ben twee kinderen.

Opleiding

Ik ben opgeleid als godsdienstwetenschap­per want ik wilde eigenlijk helemaal geen dominee worden; uiteindelijk ben ik toch in de kerk beland en gelukkig bevalt het werk als voorganger mij erg goed. Ik hou ervan om de oude verhalen uit de Bijbel uit een ander perspectief te bekijken en ze te ver­talen naar het heden. Daarnaast laat ik me – ik ben tenslotte godsdienstwetenschapper – ook graag inspireren door de prachtige verhalen uit andere tradities.

Wat ik verder doe

De afgelopen jaren werkte ik als pionier-voorganger van de protestantse gemeente Zijpe, een heel kleine gemeente vlakbij Schagen. Aan de ene kant was ik dominee van de kerkelijke gemeente, met de traditio­nele taken, aan de andere kant was ik bezig nieuwe activiteiten en initiatieven op te zetten om aansluiting te kunnen vinden bij mensen die niet naar de kerk gaan. Ik heb daar heel mooie dingen mogen doen. Ook werkte ik parttime voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (de VVP), een baan waardoor ik in aanraking kwam met vrij­zinnigen uit het hele land. Ook in deze baan mocht ik veel mooie dingen organiseren.

Daarnaast heb ik nog een eigen bedrijf (Bureau Deus), waarmee ik aan de gang ga als ik creatieve ideeën heb. Twee jaar geleden verscheen bijvoorbeeld mijn boek ‘Waarom de wereld geen zooitje is. De mooi­ste scheppingsverhalen uit de hele wereld’ en momenteel tour ik door Nederland met mijn theaterproductie ‘Na ons de zondvloed’ over de vele zondvloedverhalen die in de omloop zijn.

Tot gauw

Ik kijk er naar uit vanaf september samen met de mensen van de Kapel op weg te gaan. Dat we elkaar mogen inspireren en voor iedereen die op zoek is naar verdie­ping in het leven een vrijzinnig thuis mogen creëren.

erikjantillema@gmail.com

telefoon: 06 14 95 86 31