Home » Paul Rasor: Je hoeft geen antwoorden te hebben om religieus te zijn

Paul Rasor: Je hoeft geen antwoorden te hebben om religieus te zijn

In januari mochten we de Amerikaanse theoloog Paul Rasor ontvangen voor een kapellezing. Hij promoveerde aan de Harvard University en is sinds 2015 verbonden als docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vorig jaar verscheen er een vertaling van zijn boek Faith without certainty. Liberal theology in the 21st century. Het gaat hem dus om ‘geloof zonder zekerheid’.

Een traditionele opvatting is dat hoe meer onwaarschijnlijke en niet-rationele ideeën en verhalen je voor waar kunt houden, hoe geloviger je bent. Een gelovig mens staat sterk in zijn schoenen, want hij heeft veel zekerheden. Wel jammer natuurlijk voor wie maar de twijfel niet te boven komt… Op die maandagavond 8 januari zette Rasor in verrassend goed Nederlands uiteen dat je echt niet (alle) antwoorden hoeft te hebben op levensvragen om een religieus mens te zijn. Het gaat eerder om onze zoektocht, om het helder formuleren van de vragen die we hebben. Vrijzinnigen hebben daarbij wel degelijk een set van kernprincipes en waarden: liefde, compassie, rechtvaardigheid en het gebruik van de rede. Daarmee staat vrijzinnigheid ook haaks op de huidige tijdsgeest, die van de ‘post-waarheidssamenleving’, waarbij waarheid en feiten er minder toe doen. Vrijzinnig geloven heeft zo ook consequenties. Het vraagt om een ethisch handelen, een betrokkenheid op een humanere, tolerante wereld. Hij sprak zelfs van een profetische stem. En zo schetste Rasor een (vrijzinnig) geloof maar zonder zekerheden.

Wilt u zich verder verdiepen in de vrijzinnige theologie van de 21e eeuw? Dan is er in De Kapel een leen-exemplaar van het boek van Paul Rasor. U kunt het ook bestellen bij het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland: bureau@vrijzinnigen.nl .