Home » Pasen viering

Pasen viering

Op 1 april is het Pasen. Het wordt een feestelijke Viering met het Kapelkoor o.l.v. Annette van Tol en piano begeleiding door Annet Kloppert. Monika Rietveld leidt deze viering met het thema Houd mij niet vast. Het zijn de woorden die Jezus tot Maria sprak toen zij het graf leeg vond.

Durven en kunnen wij wat ons dierbaar en kostbaar is en het prille nieuwe in onze levens los laten en onbevangen genieten van wat ons gegeven wordt in de wetenschap dat we het zullen moeten loslaten? Het is als een cirkelgang door de tijd als de seizoenen.

Wat ons dierbaar is willen wij net als Maria graag vasthouden. Het is de eeuwige worsteling waar de mens het mee te doen heeft en waarin het leven steeds weet te overwinnen.