Home » Overwegingen

Overwegingen

 • Geen plaats in de herberg – Overdenking op kerstavond - Kijkt u eens naar de afbeelding. ‘Geen plaats in deze herberg’, gebaart de herbergier. Het is 1941 als Dolf Henkes uit Rotterdam deze tekening maakt. Het is in de oorlog. De oorlog die dit jaar 75 jaar voorbij is. Op de ezel zit een jonge Joodse vrouw. Naast haar een Joodse man. Maria en Jozef. Zij zijn op zoek naar…
 • Overweging 9 juli - In onze cultuur lijkt de ‘ik’, het individu, steeds meer centraal te staan. Dat het erom gaat dat ik mijzelf kan zijn, dat ik de vrijheid heb om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Dat ik zoveel mogelijk authentiek kan zijn in mijn kleding, mijn meningen, in mijn seksualiteit. Een ander, de maatschappij, laat staan de overheid,…
 • Overweging 25 juni - Beste vrienden, Vijf jaar geleden schreef de moderne, spirituele componist Arvo Pärt een muziekstuk dat Adam’s Lament heet, het beklag van Adam. De tekst is geschreven door een monnik uit de vorige eeuw die leefde op het Griekse schiereiland Athos. Het is muziek die je uittilt boven de drukte en de stress van deze wereld, boven jezelf. We horen Adam,…
 • Pinksteren overweging - Met Pinksteren vieren we onze volwassenheid. Als mens en als christen. We hebben ons laten inspireren door de mens Jezus, hij heeft ons meegenomen met zijn wijze lessen en gelijkenissen. We hebben het nodige doorgemaakt in wat we deelden in wat hem is aangedaan, in zijn lijden en dood. Het confronteerde ons evengoed met ons eigen lijden en verdriet. We…
 • Geluk en geweld in heilige teksten – overweging 21 mei - Het gaat vanmorgen over het probleem dat godsdiensten niet alleen het goede voor mensen willen. Ze wakkeren helaas ook onverdraagzaamheid, haat en strijd aan. Zonder uitzondering. Een aantal eeuwen terug trok het christendom in samenwerking met de wereldse machten nog een spoor van geweld door de geschiedenis. Nu worden we wereldwijd geconfronteerd met bloedige aanslagen door mensen die zich daarbij…
 • Roze Zondag   7 mei 2017 - Met de vertegenwoordigers van Wijdekerk die wij vandaag in ons midden hebben, worden we ineens weer bepaald bij dat woord ‘kerk’. Misschien dat u wel gemakkelijk zegt: ik ga zondag naar de kerk, maar voelt u zich ook lid van een kerk? Doopsgezinden en Remonstranten horen bij een broederschap en wie hoort bij Vrijzinnigen Nederland, wat vroeger de NPB heette, …
 • Overdenking Witte donderdag 2017 - Joh. 13:1-17 en 1 Kor. 12:12-22 Voetwassing en één lichaam Twee teksten hoorden we zojuist die centraal staan in deze viering. De eerste uit Johannes, waar Jezus de voeten van zijn  leerlingen wast en de tweede uit Korintiërs, waar Paulus spreekt over de gemeenschap die één lichaam vormt. De teksten gaan over omzien naar elkaar en over de verbinding tussen…
 • Bij ons jubileum van 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstrantse Gemeente Hilversum - Afgelopen vrijdag 24 maart was het precies 60 jaar geleden dat deze ruimte in gebruik werd genomen als kerk. Dat was in 1957 een zondag. Het gebouw werd ingewijd als Remonstrantse Kerk. Dat is nog altijd te zien als je binnenkomt. Boven de entree staat dat in het hout gegraveerd. Nu is dat alleen nog een verwijzing naar de geschiedenis,…
 • Overweging 12 maart 2017 - De verbondenheid van dr. Albert Schweitzer met alles wat leeft Op een ochtend als deze zoeken wij naar verbondenheid. Natuurlijk, Soefi’s en vrijzinnigen voelen verbinding met elkaar. Beide zijn bewegingen van zoekende mensen die open staan voor inspiratie vanuit uiteenlopende religieuze bronnen. Hier in De Kapel staan we wat meer in de christelijke traditie, bij de Soefi’s is het vertrekpunt…
 • Overdenking : De dagdroom van het geloof - Je hebt dromen en dagdromen. Als je slaapt dan overkomt een droom je. Je hebt geen greep op de inhoud van je droom. Je kan als je wakker bent, verbaasd zijn. Waar komt het vandaan? Vroeger werd een droom ook wel als een boodschap van buitenaf gezien, misschien wel afkomstig van God. De moderne psychologie zegt dat jijzelf de auteur…
 • Overweging: Dit is het begin – Begin van Jezus’ verkondiging 29-1-2017 - Met het evangelieverhaal van vandaag begint het optreden van Jezus of, zoals in de traditie aangeduid, zijn openbare leven. Er is een ouverture geweest. Een ouverture is een instrumentaal muziekstuk dat gespeeld wordt voor het begin van een opera of een toneelstuk.  Het oorspronkelijk Franse woord betekent dan ook opening. Het moet het publiek alvast warm maken voor wat gaat…