Home » Overwegingen

Overwegingen

 • Overweging – Een steen in de rivier - We zien hier in ons midden, stromend vanuit een bron,  een rivier verbeeld. Een rivier waar stenen in liggen. Witte stenen.  Witte stenen, zoals in de tekst van Openbaring geschreven staat Ik zal hem een witte steen geven, en op de steen een nieuwe naam geschreven. Op de stenen hier in de rivier, staan de namen geschreven, met geboorte- en… ...
 • Overweging: Jong zijn - Let u eens op de afbeeldingen op de omslag van het liturgieboekje. U ziet een jonge man die in een losse houding zit op een boomstronk. De jongeling is ontspannen, naakt, atletisch gebouwd en in ideale lichaamsverhoudingen weergegeven. Deze wijze van verbeelden van het mannelijk naakt – met de nadruk op idealisering en kracht – hanteerde men ook in het… ...
 • Overweging: Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2) - De afgelopen week was het de week tegen eenzaamheid 2019. In het hele land zijn er honderden activiteiten georganiseerd om mensen die alleen wonen, die te vaak alleen zijn en zich daar niet prettig bij voelen, in contact te brengen met anderen. Dat is hard nodig. Eenzaamheid is voor te veel mensen te dominant aanwezig. Mensen zijn nu eenmaal niet… ...
 • Overweging: Diversiteit en godsbeelden - Als u of ik moeten uitleggen wat De Kapel nu eigenlijk is dan kunnen we in de eerste plaats teruggrijpen op onze officiële naam: we zijn een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Wat is dat dan? Wat dat vrijzinnige is kunnen we nog het beste uitleggen. Het gaat om vrijheid en verdraagzaamheid, het niet hebben van dogma’s. Maar geloofsgemeenschap? We vormen een gemeenschap,… ...
 • Overweging: Naaste zijn - Vorige week leidde Peter Korver de Viering en stond de tekst Een vaste burcht is onze God centraal. Peter vertelde dat die vaste burcht vergeleken kan worden met een God die ons veiligheid en bescherming biedt. Die veiligheid en bescherming van God kunnen we in de praktijk ervaren in de nabijheid van onze medemens, de nabijheid van een naaste. Meestal,… ...
 • Overweging: Een vaste burcht is onze God - Voor de vrijzinnigen is deze Kapel een vertrouwde omgeving, een veilige plek. Maar een vaste burcht, van waaruit we ons teweer stellen tegen een slechte buitenwereld? Nee. We stellen ons juist open naar de samenleving en dit gebouw doet in niets denken aan een verdedigingswerk, het is van oorsprong ook maar een koetshuis. De Lutheranen hebben hun vertrouwde gebouw aan… ...
 • Overweging: Gekend zijn - Het is niet gemakkelijk om over God te spreken. Ook niet in de kerk. De grote godsdienstige tradities van Jodendom, Christendom en Islam hebben de verhalen in hun heilige boeken waarin God sprekend en handelend optreedt. God sprak, God schiep, het berouwde God, God zegende, God strafte…  God lijkt zo wel erg op een mens. In de meeste bijbel edities… ...
 • Overweging: God, mens en dier - Dr. Albert Schweitzer was vrijzinnig theoloog en werd door velen bewonderd omdat hij een carrière als predikant, wetenschapper en organist opgaf om arts te worden in het toen straatarme en ongezonde Afrika van de Gabon. Daar kwam hij tot zijn basisprincipe van ‘eerbied voor het leven’. Dat was niet lang na afloop van de verschrikkelijke Wereldoorlog, die later de toevoeging… ...
 • Overweging anders: De innerlijke vrijheid van Etty Hillesum   - Inleiding op de eenakter We kennen allemaal Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Het is een meisjesdagboek dat een van de meest gelezen boeken over de Jodenvervolging is geworden. Op de dag van haar dertiende verjaardag, 12 juni 1942, kreeg zij een roodgeruit dagboek van haar ouders cadeau. Vanaf dat moment schreef ze met tussenpozen, haar gedachten en belevenissen… ...
 • Overweging en doop Madeleine - Bij de doop van Madeleine - zondag 12 mei 2019 De Italiaanse schrijver Dante Aligheiri zei in de veertiende eeuw: drie dingen uit het paradijs zijn voor ons behouden gebleven: de sterren van de nacht, de bloemen die we overdag mogen zien en de ogen van kinderen. Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die… ...
 • Overweging: De Emmausgangers – over pessimisme en optimisme - Schilderij van Janet Brooks Gerloff ( 1947- 2008 )  Het paasfeest dat we vandaag beluiken of afsluiten heeft een optimistische boodschap. En die luidt: het leven wint het van de dood. Hij die ten onder ging aan de kwade krachten, die werd gemarteld en gedood, hij leeft! Hij is de redder en hij zal ook ons uit de dood redden.… ...
 • Pasen : Hij is niet zwaar … hij is mijn broeder - Met Pasen veert het leven weer op. De dood die ons in de greep had, laat los. Er blijkt weer ruimte voor nieuw leven. En dat wat verloren leek te zijn, gaat toch door, op andere wijze. Christus is niet ten onder gegaan aan de moordzucht van zijn tegenstanders. Zijn lichaam konden zij doden, zijn geest niet. En hij is… ...
 • Overweging Witte Donderdag: Kwetsbaarheid en geborgenheid - Het was afgelopen maandagavond dat hier de eerste vesper in de week voor Pasen plaats vond. Het thema was aangedragen vanuit de gespreksgroep Levensvragen : geborgenheid, dat is het gevoel van je veilig en zeker voelen. Geborgenheid zoek je en vind je vaak in een relatie, bij een geliefde of in spiritueel opzicht bij God, je schepper en beschermer. Geborgenheid vind je… ...
 • Overweging: Gods glimlach - U weet nog van Moeder Theresa? Ze was een katholieke zuster, een non, die getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, hongerigen en leprozen in India besloot zij zich te wijden aan deze armsten der armen. Ze was ooit ingetreden in een klooster en verliet het met toestemming van de paus om zich in te… ...
 • Overweging: Eigen volk eerst? - De tegenwoordig sterk aanwezige populistische vraag naar ‘eigen volk eerst’ lijkt vandaag in het evangelieverhaal (Mat. 15 : 21-28) Jezus ook voor een vergelijkbare keus te stellen. Blijf ik bij mijn eigen soort, ben ik er alleen voor mijn eigen volk, of open ik mij voor mensen die daar buiten vallen? Is het ‘eigen volk eerst’ of vraagt zijn hemelse… ...
 • Overweging: Vieren met brood en wijn - Het is een groot goed dat de kerk aan haar voorgangers studieverlof geeft, iedere 5 jaar 3 maanden. Een pas op de plaats, bezinning. Maar het is geen vorm van extra vakantie en ook voor al te persoonlijk hobbyisme is het niet bedoeld. Je moet er beter van worden in je werk. Je gemeente moet er wat aan hebben. En… ...
 • Overweging: De tien geboden in groen licht - Vorige week maakte iemand de opmerking: volgens mijn dochter hebben drie boeken haar in grote mate beïnvloed: de Bijbel, het kookboek van haar moeder en haar vaders chequeboek. Dat vond ik een mooi metafoor voor drie belangrijke levensterreinen: dat van onze levensbeschouwing, dat van het praktische leven en dat van onze materiële mogelijkheden. Een echt boek kan je gedachten verruimen.… ...
 • Overweging: Veelkleurigheid - We hebben kerstmis inmiddels achter ons gelaten. Van het kindje uit Lucas 2 dat uit de hemel is neergedaald in onze aardse werkelijkheid, in armoedige omstandigheden van een stal tussen de schapen omdat er eigenlijk geen plaats voor hem is, schuiven we vandaag door naar Lucas 3 waar we een zonderlinge man tegenkomen die een roepende is in de woestijn.… ...
 • Overweging kerstavond 2018 - Vandaag is het precies een halve eeuw geleden dat de mensheid de aarde waarop wij leven konden zien vanuit de ruimte. Drie astronauten hadden zich met hun Apollo 8 zich als eersten in de geschiedenis los gemaakt van de zwaartekracht van de aarde en zij waren in een baan om de maan gekomen. Zij voeren achter de voor ons niet… ...
 • Overweging: Wat klaarstaat op tafel - De afgelopen 2 jaar besteedde Peter Korver zijn studieverlof aan een boekje dat binnenkort, waarschijnlijk nog dit jaar, verschijnt en als titel heeft De maaltijd die verbindt.  Het is een pleidooi voor vernieuwing van de Vieringen van Brood en Wijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Peter onderscheidt in zijn boekje in feite een drietal Vieringen van Brood en Wijn; - de eerste… ...
 • Overweging: De vrouwelijke kanten van Christus - Ik neem u in gedachten mee naar Henegouwen, de Belgische provincie die ligt ten z.w. van Brussel tot de Franse grens. We zijn dan in Wallonië, het Franstalige deel van België. Daar vinden we het stadje Lessen dat bekend is vanwege een ziekenhuisje dat dateert uit de 13e eeuw, het Gasthuis van Onze Lieve Vrouw met de Roos. Daar verzorgden… ...
 • Overweging 9 juli - In onze cultuur lijkt de ‘ik’, het individu, steeds meer centraal te staan. Dat het erom gaat dat ik mijzelf kan zijn, dat ik de vrijheid heb om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Dat ik zoveel mogelijk authentiek kan zijn in mijn kleding, mijn meningen, in mijn seksualiteit. Een ander, de maatschappij, laat staan de overheid,… ...
 • Overweging 25 juni - Beste vrienden, Vijf jaar geleden schreef de moderne, spirituele componist Arvo Pärt een muziekstuk dat Adam’s Lament heet, het beklag van Adam. De tekst is geschreven door een monnik uit de vorige eeuw die leefde op het Griekse schiereiland Athos. Het is muziek die je uittilt boven de drukte en de stress van deze wereld, boven jezelf. We horen Adam,… ...
 • Pinksteren overweging - Met Pinksteren vieren we onze volwassenheid. Als mens en als christen. We hebben ons laten inspireren door de mens Jezus, hij heeft ons meegenomen met zijn wijze lessen en gelijkenissen. We hebben het nodige doorgemaakt in wat we deelden in wat hem is aangedaan, in zijn lijden en dood. Het confronteerde ons evengoed met ons eigen lijden en verdriet. We… ...
 • Geluk en geweld in heilige teksten – overweging 21 mei - Het gaat vanmorgen over het probleem dat godsdiensten niet alleen het goede voor mensen willen. Ze wakkeren helaas ook onverdraagzaamheid, haat en strijd aan. Zonder uitzondering. Een aantal eeuwen terug trok het christendom in samenwerking met de wereldse machten nog een spoor van geweld door de geschiedenis. Nu worden we wereldwijd geconfronteerd met bloedige aanslagen door mensen die zich daarbij… ...
 • Roze Zondag   7 mei 2017 - Met de vertegenwoordigers van Wijdekerk die wij vandaag in ons midden hebben, worden we ineens weer bepaald bij dat woord ‘kerk’. Misschien dat u wel gemakkelijk zegt: ik ga zondag naar de kerk, maar voelt u zich ook lid van een kerk? Doopsgezinden en Remonstranten horen bij een broederschap en wie hoort bij Vrijzinnigen Nederland, wat vroeger de NPB heette, … ...
 • Overdenking Witte donderdag 2017 - Joh. 13:1-17 en 1 Kor. 12:12-22 Voetwassing en één lichaam Twee teksten hoorden we zojuist die centraal staan in deze viering. De eerste uit Johannes, waar Jezus de voeten van zijn  leerlingen wast en de tweede uit Korintiërs, waar Paulus spreekt over de gemeenschap die één lichaam vormt. De teksten gaan over omzien naar elkaar en over de verbinding tussen… ...
 • Bij ons jubileum van 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstrantse Gemeente Hilversum - Afgelopen vrijdag 24 maart was het precies 60 jaar geleden dat deze ruimte in gebruik werd genomen als kerk. Dat was in 1957 een zondag. Het gebouw werd ingewijd als Remonstrantse Kerk. Dat is nog altijd te zien als je binnenkomt. Boven de entree staat dat in het hout gegraveerd. Nu is dat alleen nog een verwijzing naar de geschiedenis,… ...
 • Overweging 12 maart 2017 - De verbondenheid van dr. Albert Schweitzer met alles wat leeft Op een ochtend als deze zoeken wij naar verbondenheid. Natuurlijk, Soefi’s en vrijzinnigen voelen verbinding met elkaar. Beide zijn bewegingen van zoekende mensen die open staan voor inspiratie vanuit uiteenlopende religieuze bronnen. Hier in De Kapel staan we wat meer in de christelijke traditie, bij de Soefi’s is het vertrekpunt… ...
 • Overdenking : De dagdroom van het geloof - Je hebt dromen en dagdromen. Als je slaapt dan overkomt een droom je. Je hebt geen greep op de inhoud van je droom. Je kan als je wakker bent, verbaasd zijn. Waar komt het vandaan? Vroeger werd een droom ook wel als een boodschap van buitenaf gezien, misschien wel afkomstig van God. De moderne psychologie zegt dat jijzelf de auteur… ...
 • Overweging: Dit is het begin – Begin van Jezus’ verkondiging 29-1-2017 - Met het evangelieverhaal van vandaag begint het optreden van Jezus of, zoals in de traditie aangeduid, zijn openbare leven. Er is een ouverture geweest. Een ouverture is een instrumentaal muziekstuk dat gespeeld wordt voor het begin van een opera of een toneelstuk.  Het oorspronkelijk Franse woord betekent dan ook opening. Het moet het publiek alvast warm maken voor wat gaat… ...