Home » Overwegingen

Overwegingen

 • Overweging 6 september 2020 - De tweede lezing van vanmorgen komt uit de Gâthâ’s van Zarathoestra. Zarathoestra was een profeet die in Perzië leefde in de periode die tegenwoordig geplaatst wordt tussen 2000 en 1500 voor Christus. Ooit moeten er honderden Gâthâ’s bestaan hebben, maar slechts vijf daarvan hebben, ook nog maar gedeeltelijk, de tand des tijd doorstaan. De religie van Zarathoestra is monotheïstisch en…
 • Overweging - Zou het niet makkelijk zijn, wanneer we allemaal één taal spraken? Of zou daarmee ook de charme verloren gaan van die andere taal spreken,  in het vakantieland waar we naartoe gaan, zoals ook de charme van het betalen met een andere munt – in ieder geval hier in Europa – verloren is gegaan? In de Bijbel – met zijn prachtige…
 • Overweging: Houd afstand - Houd afstand! klinkt het overal. We zijn bang. Wie oud is of niet gezond is, het allermeest, want je hoort dan tot de risicogroepen. Het virus is als een sluipmoordenaar, niet zichtbaar, en het slaat zomaar toe. Je kan daarom het beste je huis maar niet uitkomen. We hebben voorlopig geen geneesmiddelen. Hooguit kunnen we het virus op afstand houden…
 • Over leiderschap in crisistijd - Een vreemde gewaarwording om als vaste voorganger u op zondagmorgen niet persoonlijk te kunnen ontmoeten en toe te kunnen spreken! De Kapel is immers een gemeenschap die leeft van de ontmoeting met elkaar. De maatschappij wordt, zoals velen van ons tot hun spijt vaststellen, steeds iets individualistischer en voor van alles word je steeds meer naar sites verwezen. Veel mensen…
 • Overweging: Verleidingen - Het is eind februari. De scholen hebben de afgelopen week al voorjaarsvakantie gehad en volgende week zondag, het is dan 1 maart, begint de meteorologische lente. We kunnen ons eraan wennen dat we weer het licht en het nieuwe leven in de natuur tegemoet gaan. Maar de christelijke traditie bepaalt ons voordat we het nieuwe leven gaan vieren, eerst nog…
 • Overweging: Buitengewoon gastvrij - Overdenking bij de oecumenische viering in De Waaier Uit het dramatische verhaal van de apostel Paulus die schipbreuk lijdt en aanspoelt op het strand van het eiland Malta komen twee zinnen naar voren die ons verwarmen en ontroeren: De bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk en de gouverneur onthaalde ons bijzonder gastvrij. Ze lijken niet van deze tijd. Ook nu worden…
 • Overweging: Bij een nieuw decennium: er is een tijd om te herstellen - Aan het einde van een jaar kan een mens soms wel eens in een ‘zacht-treurige stemming’ verkeren; men noemt dit ook wel weemoed. Ach, alweer een jaar van ons leven voorbij gegaan. De mensen van wie we afscheid moesten nemen. Situaties die anders werden. Het besef dat je de nieuwe ruimte van een nieuw jaar ingaat, nog niet wetend wat…
 • Overweging Kerstavond - Wat fascineert ons toch zo in het Kerstverhaal en heeft het verhaal ons ook nog steeds iets te zeggen?  U bent vanavond in grote getale hier naartoe gekomen en ook andere kerken zitten vanavond en morgenochtend vol, veel en veel voller dan gebruikelijk is op zondag.  Brengt het Kerstkind ons nog steeds iets nieuws? Dat is duidelijk toch wel onze…
 • Overweging – Advent is wachten - Advent is wachten op wat komt. Steeds weer. Wachten op die Jezus die ruim 2000 jaar geleden kwam en op wie we elk jaar opnieuw wachten, dat zijn geest woning in ons maakt. Hij is die verlosser, op wie Israël al zo lang wachtte voor die eerste kerstnacht. Je ziet dat bij het begin van het eerste evangelie, dat van…
 • Overweging: Gezegend ouder worden - De vraag van het ouder worden – hoe doe je dat op een goede manier? – staat dit jaar volop in de belangstelling. En niet alleen in mijn belangstelling, omdat ik toevallig deze zomer 65 ben geworden. Nee, het begon al enkele jaren terug met de discussie over de AOW en de pensioenen. We worden verondersteld niet alleen steeds ouder…
 • Overweging – Een steen in de rivier - We zien hier in ons midden, stromend vanuit een bron,  een rivier verbeeld. Een rivier waar stenen in liggen. Witte stenen.  Witte stenen, zoals in de tekst van Openbaring geschreven staat Ik zal hem een witte steen geven, en op de steen een nieuwe naam geschreven. Op de stenen hier in de rivier, staan de namen geschreven, met geboorte- en…
 • Overweging: Jong zijn - Let u eens op de afbeeldingen op de omslag van het liturgieboekje. U ziet een jonge man die in een losse houding zit op een boomstronk. De jongeling is ontspannen, naakt, atletisch gebouwd en in ideale lichaamsverhoudingen weergegeven. Deze wijze van verbeelden van het mannelijk naakt – met de nadruk op idealisering en kracht – hanteerde men ook in het…
 • Overweging: Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2) - De afgelopen week was het de week tegen eenzaamheid 2019. In het hele land zijn er honderden activiteiten georganiseerd om mensen die alleen wonen, die te vaak alleen zijn en zich daar niet prettig bij voelen, in contact te brengen met anderen. Dat is hard nodig. Eenzaamheid is voor te veel mensen te dominant aanwezig. Mensen zijn nu eenmaal niet…
 • Overweging 9 juli - In onze cultuur lijkt de ‘ik’, het individu, steeds meer centraal te staan. Dat het erom gaat dat ik mijzelf kan zijn, dat ik de vrijheid heb om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Dat ik zoveel mogelijk authentiek kan zijn in mijn kleding, mijn meningen, in mijn seksualiteit. Een ander, de maatschappij, laat staan de overheid,…
 • Overweging 25 juni - Beste vrienden, Vijf jaar geleden schreef de moderne, spirituele componist Arvo Pärt een muziekstuk dat Adam’s Lament heet, het beklag van Adam. De tekst is geschreven door een monnik uit de vorige eeuw die leefde op het Griekse schiereiland Athos. Het is muziek die je uittilt boven de drukte en de stress van deze wereld, boven jezelf. We horen Adam,…
 • Pinksteren overweging - Met Pinksteren vieren we onze volwassenheid. Als mens en als christen. We hebben ons laten inspireren door de mens Jezus, hij heeft ons meegenomen met zijn wijze lessen en gelijkenissen. We hebben het nodige doorgemaakt in wat we deelden in wat hem is aangedaan, in zijn lijden en dood. Het confronteerde ons evengoed met ons eigen lijden en verdriet. We…
 • Geluk en geweld in heilige teksten – overweging 21 mei - Het gaat vanmorgen over het probleem dat godsdiensten niet alleen het goede voor mensen willen. Ze wakkeren helaas ook onverdraagzaamheid, haat en strijd aan. Zonder uitzondering. Een aantal eeuwen terug trok het christendom in samenwerking met de wereldse machten nog een spoor van geweld door de geschiedenis. Nu worden we wereldwijd geconfronteerd met bloedige aanslagen door mensen die zich daarbij…
 • Roze Zondag   7 mei 2017 - Met de vertegenwoordigers van Wijdekerk die wij vandaag in ons midden hebben, worden we ineens weer bepaald bij dat woord ‘kerk’. Misschien dat u wel gemakkelijk zegt: ik ga zondag naar de kerk, maar voelt u zich ook lid van een kerk? Doopsgezinden en Remonstranten horen bij een broederschap en wie hoort bij Vrijzinnigen Nederland, wat vroeger de NPB heette, …
 • Overdenking Witte donderdag 2017 - Joh. 13:1-17 en 1 Kor. 12:12-22 Voetwassing en één lichaam Twee teksten hoorden we zojuist die centraal staan in deze viering. De eerste uit Johannes, waar Jezus de voeten van zijn  leerlingen wast en de tweede uit Korintiërs, waar Paulus spreekt over de gemeenschap die één lichaam vormt. De teksten gaan over omzien naar elkaar en over de verbinding tussen…
 • Bij ons jubileum van 60 jaar Kapel en 75 jaar Remonstrantse Gemeente Hilversum - Afgelopen vrijdag 24 maart was het precies 60 jaar geleden dat deze ruimte in gebruik werd genomen als kerk. Dat was in 1957 een zondag. Het gebouw werd ingewijd als Remonstrantse Kerk. Dat is nog altijd te zien als je binnenkomt. Boven de entree staat dat in het hout gegraveerd. Nu is dat alleen nog een verwijzing naar de geschiedenis,…
 • Overweging 12 maart 2017 - De verbondenheid van dr. Albert Schweitzer met alles wat leeft Op een ochtend als deze zoeken wij naar verbondenheid. Natuurlijk, Soefi’s en vrijzinnigen voelen verbinding met elkaar. Beide zijn bewegingen van zoekende mensen die open staan voor inspiratie vanuit uiteenlopende religieuze bronnen. Hier in De Kapel staan we wat meer in de christelijke traditie, bij de Soefi’s is het vertrekpunt…
 • Overdenking : De dagdroom van het geloof - Je hebt dromen en dagdromen. Als je slaapt dan overkomt een droom je. Je hebt geen greep op de inhoud van je droom. Je kan als je wakker bent, verbaasd zijn. Waar komt het vandaan? Vroeger werd een droom ook wel als een boodschap van buitenaf gezien, misschien wel afkomstig van God. De moderne psychologie zegt dat jijzelf de auteur…
 • Overweging: Dit is het begin – Begin van Jezus’ verkondiging 29-1-2017 - Met het evangelieverhaal van vandaag begint het optreden van Jezus of, zoals in de traditie aangeduid, zijn openbare leven. Er is een ouverture geweest. Een ouverture is een instrumentaal muziekstuk dat gespeeld wordt voor het begin van een opera of een toneelstuk.  Het oorspronkelijk Franse woord betekent dan ook opening. Het moet het publiek alvast warm maken voor wat gaat…