Home » Overwegingen archief

Overwegingen archief

 • Overweging 6 september 2020 - De tweede lezing van vanmorgen komt uit de Gâthâ’s van Zarathoestra. Zarathoestra was een profeet die in Perzië leefde in de periode die tegenwoordig geplaatst wordt tussen 2000 en 1500 voor Christus. Ooit moeten er honderden Gâthâ’s bestaan hebben, maar slechts vijf daarvan hebben, ook nog maar gedeeltelijk, de tand…
 • Overweging - Zou het niet makkelijk zijn, wanneer we allemaal één taal spraken? Of zou daarmee ook de charme verloren gaan van die andere taal spreken,  in het vakantieland waar we naartoe gaan, zoals ook de charme van het betalen met een andere munt – in ieder geval hier in Europa –…
 • Overweging: Houd afstand - Houd afstand! klinkt het overal. We zijn bang. Wie oud is of niet gezond is, het allermeest, want je hoort dan tot de risicogroepen. Het virus is als een sluipmoordenaar, niet zichtbaar, en het slaat zomaar toe. Je kan daarom het beste je huis maar niet uitkomen. We hebben voorlopig…
 • Over leiderschap in crisistijd - Een vreemde gewaarwording om als vaste voorganger u op zondagmorgen niet persoonlijk te kunnen ontmoeten en toe te kunnen spreken! De Kapel is immers een gemeenschap die leeft van de ontmoeting met elkaar. De maatschappij wordt, zoals velen van ons tot hun spijt vaststellen, steeds iets individualistischer en voor van…
 • Overweging: Verleidingen - Het is eind februari. De scholen hebben de afgelopen week al voorjaarsvakantie gehad en volgende week zondag, het is dan 1 maart, begint de meteorologische lente. We kunnen ons eraan wennen dat we weer het licht en het nieuwe leven in de natuur tegemoet gaan. Maar de christelijke traditie bepaalt…
 • Overweging: Buitengewoon gastvrij - Overdenking bij de oecumenische viering in De Waaier Uit het dramatische verhaal van de apostel Paulus die schipbreuk lijdt en aanspoelt op het strand van het eiland Malta komen twee zinnen naar voren die ons verwarmen en ontroeren: De bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk en de gouverneur onthaalde ons bijzonder…
 • Overweging: Bij een nieuw decennium: er is een tijd om te herstellen - Aan het einde van een jaar kan een mens soms wel eens in een ‘zacht-treurige stemming’ verkeren; men noemt dit ook wel weemoed. Ach, alweer een jaar van ons leven voorbij gegaan. De mensen van wie we afscheid moesten nemen. Situaties die anders werden. Het besef dat je de nieuwe…
 • Overweging – Advent is wachten - Advent is wachten op wat komt. Steeds weer. Wachten op die Jezus die ruim 2000 jaar geleden kwam en op wie we elk jaar opnieuw wachten, dat zijn geest woning in ons maakt. Hij is die verlosser, op wie Israël al zo lang wachtte voor die eerste kerstnacht. Je ziet…
 • Overweging: Gezegend ouder worden - De vraag van het ouder worden – hoe doe je dat op een goede manier? – staat dit jaar volop in de belangstelling. En niet alleen in mijn belangstelling, omdat ik toevallig deze zomer 65 ben geworden. Nee, het begon al enkele jaren terug met de discussie over de AOW…
 • Overweging – Een steen in de rivier - We zien hier in ons midden, stromend vanuit een bron,  een rivier verbeeld. Een rivier waar stenen in liggen. Witte stenen.  Witte stenen, zoals in de tekst van Openbaring geschreven staat Ik zal hem een witte steen geven, en op de steen een nieuwe naam geschreven. Op de stenen hier…
 • Overweging: Jong zijn - Let u eens op de afbeeldingen op de omslag van het liturgieboekje. U ziet een jonge man die in een losse houding zit op een boomstronk. De jongeling is ontspannen, naakt, atletisch gebouwd en in ideale lichaamsverhoudingen weergegeven. Deze wijze van verbeelden van het mannelijk naakt – met de nadruk…
 • Overweging: Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 2) - De afgelopen week was het de week tegen eenzaamheid 2019. In het hele land zijn er honderden activiteiten georganiseerd om mensen die alleen wonen, die te vaak alleen zijn en zich daar niet prettig bij voelen, in contact te brengen met anderen. Dat is hard nodig. Eenzaamheid is voor te…
 • Overweging: Diversiteit en godsbeelden - Als u of ik moeten uitleggen wat De Kapel nu eigenlijk is dan kunnen we in de eerste plaats teruggrijpen op onze officiële naam: we zijn een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Wat is dat dan? Wat dat vrijzinnige is kunnen we nog het beste uitleggen. Het gaat om vrijheid en verdraagzaamheid, het…
 • Overweging: Naaste zijn - Vorige week leidde Peter Korver de Viering en stond de tekst Een vaste burcht is onze God centraal. Peter vertelde dat die vaste burcht vergeleken kan worden met een God die ons veiligheid en bescherming biedt. Die veiligheid en bescherming van God kunnen we in de praktijk ervaren in de…
 • Overweging: Een vaste burcht is onze God - Voor de vrijzinnigen is deze Kapel een vertrouwde omgeving, een veilige plek. Maar een vaste burcht, van waaruit we ons teweer stellen tegen een slechte buitenwereld? Nee. We stellen ons juist open naar de samenleving en dit gebouw doet in niets denken aan een verdedigingswerk, het is van oorsprong ook…
 • Overweging: Leven met vertrouwen en … haat  (psalm 139) - De Bijbel staat te boek als een ‘goed verhaal’. De letterlijke vertaling van evangelie is ‘goede boodschap’. Er is een vertaling die heet ‘Groot nieuws voor u’. En wat is dat grote en goede nieuws voor u? Er is een God die aan het begin van deze aarde en aan…
 • Overweging: Gekend zijn - Het is niet gemakkelijk om over God te spreken. Ook niet in de kerk. De grote godsdienstige tradities van Jodendom, Christendom en Islam hebben de verhalen in hun heilige boeken waarin God sprekend en handelend optreedt. God sprak, God schiep, het berouwde God, God zegende, God strafte…  God lijkt zo…
 • Overweging: God, mens en dier - Dr. Albert Schweitzer was vrijzinnig theoloog en werd door velen bewonderd omdat hij een carrière als predikant, wetenschapper en organist opgaf om arts te worden in het toen straatarme en ongezonde Afrika van de Gabon. Daar kwam hij tot zijn basisprincipe van ‘eerbied voor het leven’. Dat was niet lang…
 • Overweging anders: De innerlijke vrijheid van Etty Hillesum   - Inleiding op de eenakter We kennen allemaal Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Het is een meisjesdagboek dat een van de meest gelezen boeken over de Jodenvervolging is geworden. Op de dag van haar dertiende verjaardag, 12 juni 1942, kreeg zij een roodgeruit dagboek van haar ouders cadeau. Vanaf…
 • Overweging en doop Madeleine - Bij de doop van Madeleine - zondag 12 mei 2019 De Italiaanse schrijver Dante Aligheiri zei in de veertiende eeuw: drie dingen uit het paradijs zijn voor ons behouden gebleven: de sterren van de nacht, de bloemen die we overdag mogen zien en de ogen van kinderen. Drei Dinge sind…
 • Overweging: De Emmausgangers – over pessimisme en optimisme - Schilderij van Janet Brooks Gerloff ( 1947- 2008 )  Het paasfeest dat we vandaag beluiken of afsluiten heeft een optimistische boodschap. En die luidt: het leven wint het van de dood. Hij die ten onder ging aan de kwade krachten, die werd gemarteld en gedood, hij leeft! Hij is de…
 • Pasen : Hij is niet zwaar … hij is mijn broeder - Met Pasen veert het leven weer op. De dood die ons in de greep had, laat los. Er blijkt weer ruimte voor nieuw leven. En dat wat verloren leek te zijn, gaat toch door, op andere wijze. Christus is niet ten onder gegaan aan de moordzucht van zijn tegenstanders. Zijn…
 • Overweging Witte Donderdag: Kwetsbaarheid en geborgenheid - Het was afgelopen maandagavond dat hier de eerste vesper in de week voor Pasen plaats vond. Het thema was aangedragen vanuit de gespreksgroep Levensvragen : geborgenheid, dat is het gevoel van je veilig en zeker voelen. Geborgenheid zoek je en vind je vaak in een relatie, bij een geliefde of in spiritueel…
 • Overweging: Gods glimlach - U weet nog van Moeder Theresa? Ze was een katholieke zuster, een non, die getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, hongerigen en leprozen in India besloot zij zich te wijden aan deze armsten der armen. Ze was ooit ingetreden in een klooster en…
 • Overweging: Eigen volk eerst? - De tegenwoordig sterk aanwezige populistische vraag naar ‘eigen volk eerst’ lijkt vandaag in het evangelieverhaal (Mat. 15 : 21-28) Jezus ook voor een vergelijkbare keus te stellen. Blijf ik bij mijn eigen soort, ben ik er alleen voor mijn eigen volk, of open ik mij voor mensen die daar buiten…
 • Overweging: Vieren met brood en wijn - Het is een groot goed dat de kerk aan haar voorgangers studieverlof geeft, iedere 5 jaar 3 maanden. Een pas op de plaats, bezinning. Maar het is geen vorm van extra vakantie en ook voor al te persoonlijk hobbyisme is het niet bedoeld. Je moet er beter van worden in…
 • Overweging: De tien geboden in groen licht - Vorige week maakte iemand de opmerking: volgens mijn dochter hebben drie boeken haar in grote mate beïnvloed: de Bijbel, het kookboek van haar moeder en haar vaders chequeboek. Dat vond ik een mooi metafoor voor drie belangrijke levensterreinen: dat van onze levensbeschouwing, dat van het praktische leven en dat van…
 • Overweging: Veelkleurigheid - We hebben kerstmis inmiddels achter ons gelaten. Van het kindje uit Lucas 2 dat uit de hemel is neergedaald in onze aardse werkelijkheid, in armoedige omstandigheden van een stal tussen de schapen omdat er eigenlijk geen plaats voor hem is, schuiven we vandaag door naar Lucas 3 waar we een…
 • Overweging kerstavond 2018 - Vandaag is het precies een halve eeuw geleden dat de mensheid de aarde waarop wij leven konden zien vanuit de ruimte. Drie astronauten hadden zich met hun Apollo 8 zich als eersten in de geschiedenis los gemaakt van de zwaartekracht van de aarde en zij waren in een baan om…
 • Overweging: Wat klaarstaat op tafel - De afgelopen 2 jaar besteedde Peter Korver zijn studieverlof aan een boekje dat binnenkort, waarschijnlijk nog dit jaar, verschijnt en als titel heeft De maaltijd die verbindt.  Het is een pleidooi voor vernieuwing van de Vieringen van Brood en Wijn in vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Peter onderscheidt in zijn boekje in feite…
 • Overweging: De vrouwelijke kanten van Christus - Ik neem u in gedachten mee naar Henegouwen, de Belgische provincie die ligt ten z.w. van Brussel tot de Franse grens. We zijn dan in Wallonië, het Franstalige deel van België. Daar vinden we het stadje Lessen dat bekend is vanwege een ziekenhuisje dat dateert uit de 13e eeuw, het…
 • Overweging: Sterk als de dood is de liefde - Afgelopen donderdag was Manu Keirse in Hilversum. Een naam die u waarschijnlijk niet veel zegt, maar die een grote autoriteit is als het gaat om de vraag hoe je mensen op een goede manier bij kan staan als zij getroffen worden door een groot leed. Hij is hoogleraar en doctor…
 • Overweging 28 oktober - Goed raad is duur Vorige week waren veel mensen even geraakt toen ze hoorden dat Wim Kok was overleden. Hij was acht jaar minister-president, een politicus. Maar hoe anders dan veel politici van onze tijd. Vergelijk hem eens met de kandidaat die vandaag gekozen wordt als president van Brazilië, of…
 • Overweging: Bakens - Op zee heb je bakens. Dan dobbert er een voorwerp, een boei op het water, een boei die verankerd is, en dan weet de bemanning van een schip dat ze daar rechts van moeten blijven varen, want dan blijven ze in de vaargeul en lopen ze niet vast op de…
 • Overweging 23 september - Elke Bijbellezer loopt er tegenaan: Israël dat de Kanaänitische volken uitroeit. Niet als een vergissing, maar op bevel van God zelf. Je hoeft niet overdreven kritisch te zijn om daar moeite mee te hebben. Het zou veel makkelijker zijn als zulke teksten niet in de Bijbel stonden. Hoe kan het…
 • Duurzaamheid 2 september - We beleven een prachtige zomer. De zon schijnt al maanden uitbundig en zet bloemen en planten in een prachtig licht. De warmte en het leven buiten doen ons goed en maken ons vrijer en blijer dan gewoon. Wie zich opent voor het moois en schoons van de natuur kan deze…
 • Overweging 26 augustus: De kracht van het Onze Vader - Van alles wat u in uw leven aan bijbelverhalen of liederen of gebeden heeft gehoord, is ongetwijfeld het Onze Vader toch het bekendste. Het enige gebed dat ieder kind uit het hoofd heeft moeten leren, althans vroeger, het enige gebed dat iedere zondag, in iedere kerk wordt uitgesproken. Je mag…
 • Overweging: Beeldenstorm - In de 16e eeuw trok er door Europa een storm, een Beeldenstorm. In 1522 te Wittenberg, in 1523 te Zürich, in 1530 te Kopenhagen, in 1534 te Münster, in 1535 te Genève, in 1537 te Augsburg, in 1559 in Schotland en ten slotte in 1566 in Frankrijk en de Nederlanden.…
 • Overweging 24 juni - Het leven, een geschenk, maar soms ook een zware last Het leven is een geschenk. Bedenk maar wat het je te bieden kan hebben: een mooie jeugd met lieve ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, plezier, spelen, vakanties, sportclub, studietijd, uitgaan, verliefdheid, seks, reizen, ontmoetingen, een interessante en leuke baan, een eigen…
 • Overweging: Religieuze taal is poëzie - In de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum hebben wij in de boekenkring gelezen een boek met de titel ‘Leegte achter de dingen’. Het is geschreven door Claartje de Kruijff. Ze stuitte op de leegte achter de dingen. Dat is een term die ze ontleend heeft aan het dagboek van Etty Hillesum. Die…
 • Overweging: zo tollig - Zo tollig en zwarrig : wanneer de juiste woorden niet meer kunnen komen. Toen Nico, van de ene op de andere dag, met de ernstige taalstoornis die afasie heet te maken kreeg, zei hij: Het wordt een tammende weg, met fijn en schik en zolf.” We hoeven het niet mooier…
 • Overweging Pinksteren - Pinksteren: na het zoeken naar zingeving het doen van geloof Er zijn drie grote feesten in het christendom: kerstmis, Pasen en Pinksteren. In deze volgorde ook worden zij het meeste gevierd. Kerst, dat viert iedereen, gelovig of ongelovig. Misschien voor velen de kerstboom, de cadeautjes, het kerstdiner en de gezelligheid…
 • Overweging Madelief Brok: Over uitvliegen en landen - Ja u heeft het goed gelezen op de site of het Kapelnieuws. Mijn startpunt voor het schrijven van deze preek was Paulus. Het is mij natuurlijk af geraden. Tijdens je proefpreek moet je shinen. En dat is nou net niet zo makkelijk met Paulus want Paulus heeft dingen gezegd die…
 • Overweging: Christus beelden - Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het visioen, het droombeeld, het vergezicht dat een zekere Johannes, volgeling van Jezus, heeft, een kleine 100 na Christus. Zijn situatie is vrij hopeloos. Hij is naar het eiland Patmos verbannen. Dat is een klein eiland in de Aegeïsche…
 • Overweging Pasen 2018 - Geniet u ook zo, van de natuur die heel voorzichtig aan het ontluiken is? De eerste bollen kwamen al voor de heftige vorstperiode in februari boven de dorre grond en sommige bloemetjes trotseerden die vorstperiode zelfs. Een ontluikende natuur met knoppen aan bomen en struiken en het begin van fris…
 • Overweging Palmpasen - Duo-overweging Madelief Brok & Peter Korver Verhaal van Madelief Beste Peter en beste gemeente, Ten eerste bedankt dat ik het vertrouwen krijg de Palmpasen dienst vandaag te mogen leiden. Het is waardevol om midden in mijn studie theologie al zo te mogen oefenen met het voorgaan in een gemeente. En…
 • Overweging 25 februari: Verraad - Er zullen weinig dingen zijn die we een ander zo kwalijk nemen als verraad. Die ander heeft eens gezegd: je kan op mij rekenen, ik ben er voor jou, als het moeilijk wordt kan je op mij terugvallen. En als het moment daar is, op het beslissende moment, laat hij…
 • Kerst overweging 2017 – Hoop - Waar gaat het ook alweer om met kerst? Vrede op aarde. Daar besluiten we elke kerstviering ook mee. Dan zingen we dat in het lied ere zij God. Het is een mooie gedachte, een ideaal. En het is de uiting van een diep verlangen. Wat zou het ons leven gelukkig…
 • Overweging 12-11-2017 - Mag ik eens een keer een preek, een overdenking, beginnen met een mop. Op een dag vraagt een meisje aan haar moeder: “Mama, waar komen de mensen eigenlijk vandaan? ”Nou,” antwoordt haar moeder, “God heeft de eerste mensen, Adam en Eva, op de wereld gezet. Adam en Eva hebben dan…
 • Overweging 5-11-2017 - Gebroken spiegelglas. U ziet de scherven liggen in de schaal hiervoor, scherven die de pijn en de rauwheid van rouw verbeelden en waarin we steeds opnieuw, door anderen vaak onbedoeld, bezeerd kunnen worden. U ziet de scherven ook voorop de liturgie, een foto die werd gemaakt door Joke Ubbink. Spiegels,versplinterd…
 • Overweging 29-10-2017 - Hineni, Hier ben ik! Vandaag zegt Cees van den Heuvel in ons midden: Hier ben ik! Niet dat we hem voor het eerst zien, niet dat het nodig was dat hij zich nadrukkelijk presenteert, want zijn aanwezig zijn, zijn bijdrage aan de Kapel op allerlei gebied is niet onzichtbaar voor…
 • Overweging 10-9-2017 - Het thema van deze openingsdienst is Houvast. Daarvoor hebben uw drie voorgangers een maand geleden gekozen. Elk mens zoekt naar houvast in het leven en een geloofsgemeenschap helpt je bij het vinden daarvan. Waar kan je je aan vasthouden als het moeilijk wordt, als het leven verwarrend is, als je…
 • Overweging 16 juli - In mijn jeugd gingen we als gezin naar de kerkdienst. Maar wanneer je me nu vraagt waar ga je nu naar toe, naar de kerkdienst of naar de viering zal ik eerder antwoorden; ik ga naar een viering. Hier, in de Kapel worden deze benamingen door elkaar gebruikt. Op de…
 • Overweging 1e Kerstdag - DE LANGSTE WEG IS DE WEG NAAR BINNEN Als er één feest is dat we het liefst in een huiselijke en besloten kring vieren is het kerstmis wel. Het liefst zijn we in de kring van familie en degenen die het meest nabij zijn en dat we het goed hebben…
 • Overweging 4 december: Verbinding - Advent. Het woord is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire. Het betekent: het nadert, het komt eraan. Of: hij nadert, hij komt eraan. Iets, iemand waar je verlangen naar uitgaat. Een  verwachting gaat uitkomen. In het woord proef je zowel de hoop als de wanhoop. Het komt eraan, en het…
 • Herdenkingsviering 6 november 2016 - Overdenking Als het donker is breng je licht door een kaars aan te steken, zodat we alles beter kunnen zien. Met het licht voel je je veiliger, je kan je beter oriënteren, je ziet, je ziet de dieren en de schoonheid van de natuur, je ziet andere mensen.  Je ziet…
 • Overweging 23 oktober: Ben ik verbonden? - In 1995 verscheen het boek In dialoog met de natuur van Irene van Lippe Biesterveld, de dochter van wijlen prinses Juliana en prins Bernhard. Het was een tijd waarin er lacherig werd gedaan over dit soort dingen, en dit geldt voor sommige mensen nog. Er werd toen met enige regelmaat…
 • Overweging en verhaal viering 11 september - De kracht van verhalen Elke avond, voor het naar bed gaan, worden mijn kleinzoon van drie jaar twee verhaaltjes voorgelezen. En dit gebeurt al vanaf dat hij nog maar een paar weken oud was. Eén verhaaltje door zijn moeder, in het Zweeds. En één verhaaltje in het Nederlands, door zijn…
 • Overweging 4 september bij de belijdenis van Tim Steen - Veel mensen die dagelijks over de ’s-Gravelandseweg langs dit gebouw rijden of fietsen of lopen hebben geen idee wat er hier gebeurt. Ze kennen het allemaal wel als je zegt dat je werkt bij dat houten chaletachtige huis, dat een monument is. De bekendheid neemt met gerichte pr toe, zoals…
 • Overweging 7 augustus 2016: Troost - Vraag eens aan iemand wat hoop jij van het leven te krijgen. Wat er in mensen opkomt bij die vraag is meestal: ‘gelukkig zijn’ of ‘liefde’. All you need is love, nietwaar. Minder vaak, maar toch ook: ‘een zinvol leven, dat ik iets beteken voor anderen’. Natuurlijk, het ligt voor…
 • Overweging: Grenzeloosheid – 24 juli 2016 - Zes jaar geleden verscheen er een spraakmakend boek en dat heette: De grenzeloze generatie. Het was het rapport na een breed onderzoek door het gerenommeerde bureau Motivaction. Het bevatte een scherpe analyse van de jongste generatie en niet minder ook van hun ouders. De jongste generatie is opgevoed in vrijheid…
 • Overweging 22 mei: Een goed gesprek - Bij vrijzinnigen is het boek Prediker altijd populair geweest, terwijl orthodoxen zich afvragen of het wel in de bijbel thuis hoort. Populair is niet het woord Prediker, want we houden niet van prekerigheid. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met 'prediker,' is ook te vertalen met 'filosoof,' of 'leraar,' of…
 • Overweging Carel ter Linden 1 mei 2016 - Lezen: Genesis 3: 1-10; Lucas 19: 1-10  Ja gemeente, wat bezielde die man, Zacheüs, oppertollenaar van Jericho, om zijn huis uit te gaan en zich te mengen onder de mensen die waren uitgelopen om Jezus te zien, die Galilese rabbi, van wie men zei dat hij op weg was naar…
 • Overweging 10 april - Vandaag wil ik naar aanleiding van de lezingen het met u hebben over eerlijkheid, of, preciezer gezegd over eerlijk delen.  Dat is een beetje naïef, ik weet het, want hoe realistisch is het om te denken dat mensen bereid zijn dat te doen, eerlijk delen? We wijzen dan naar topmanagers…
 • Overweging 13 maart - Het zwijgen van God In onze naoorlogse cultuur is de afwezigheid van God een steeds terugkerend thema in de kunsten en het denken. De romanschrijver Jan Siebelink vertrouwt ons toe: "Het zwijgen van God. Dat is misschien wel mijn grootste angst." Je komt het tegen in de geschriften van Eli…
 • Overweging 7 februari 2016 - Vanmorgen beleven we met elkaar iets bijzonders. In ons midden is iemand, Marijke, die zich wil uitspreken over wat haar ten diepste beweegt, wat haar bezielt, waar zij haar kracht vindt en hoe zij zich wil verhouden tot de mensen en de wereld waarin zij leeft . Het gaat niet…
 • Overweging 31 januari 2016 - Op de drempel Vandaag is het de laatste zondag van Epifanie. Epifanie; wat betekent een plotselinge openbaring of verschijnen. Op deze zondag staat het verhaal van de presentatie van Jezus in de tempel centraal. Het verhaal dat we net gelezen hebben. Veertig dagen na de bevalling werd in die tijd…
 • Overweging: Troosten is een kunst – bevestiging Monika Rietveld  - We hebben een nieuwe pastoraal werker en Monika is haar naam. Dat is een Latijnse meisjesnaam en betekent letterlijk: ‘vermaner’. Die past niet zo goed bij wat ze gaat doen hier. Ze is een werker, een pastoraal werker. Dat klinkt als iemand die er hard tegenaan moet, het is iets…
 • Kerstmis 2015 – Mensen op weg    - Kerstmis is het feest dat onze zachtheid wekt. Is voor ons besef de wereld hard en vinden we dat we daarom zelf ook wel hard moeten zijn om ons te kunnen handhaven, daar staan veel mensen zichzelf toe om met kerstmis wat milder te zijn, wat meer mee te voelen…
 • Overweging 1e advent 2015 - Advent 2015 - Bereid een weg in de woestijn Op de eerste zondag van de advent klinken klassiek de woorden van de profeet Jesaja: Troost, troost mijn volk. Het is genoeg geweest allemaal, de ellende is nu over. Het komt weer goed. Dat haakt aan onze eigen ervaringen en aan…
 • Overweging 8 november - Als je de cultuur van de tijd waarin wij leven zou willen karakteriseren dan komen er steevast drie begrippen naar boven: individualisme, secularisering en materialisme. Of, als ik het wat direct onder woorden mag brengen: God en kerk doen er niet langer meer toe, het draait om het ik en…
 • Niets is sterker dan stilte - Op de liturgie staat als thema van deze dienst: ‘Niets is sterker dan de stilte’. Het zijn woorden uit het lied van Stef Bos. En tegelijk weten we hoe bedreigd de stilte is. De laatste anderhalve eeuw is de samenleving in toenemende mate gevuld met geluid. Sinds 1874 moest men…
 • Overweging 27 september - Wie zijn werk en zijn zorgen even achter zich wil laten en eens even helemaal uit wil waaien, die kan er voor kiezen een dagje of een week naar een Waddeneiland te gaan. Sta je eenmaal op het dek van de veerboot en glijdt het vaste land achter je weg…
 • Overweging 20 september 2015 - Vrede verbindt Er zijn van die emoties waarvan je schrikt als je die bij jezelf opmerkt. Ze maken je bewust van je eigen schaduwkanten. Ik noem vandaag deze: agressie en wraak. Dat zijn geen mooie gevoelens, want ze zijn destructief, afbrekend en leiden niet tot iets goeds. Je kan ze…
 • Overweging 13 september 2015 - Vorige week las ik de volgende uitspraak die mij aan het denken zette: Er zijn teveel vluchtelingen, zeggen de mensen. Er zijn te weinig mensen, zeggen de vluchtelingen. In het kort geeft die uitspraak aan in welk dilemma in ons gevoel velen van ons staan. We voelen aan de ene…
 • Overweging 12-7-2015 - Het kerkelijk leven staat op een laag pitje. Het is vakantie. Veel mensen zijn op reis. En aangezien actief betrokken kerkleden vaak behoren tot de groep van de jong gepensioneerden, zijn ze in de zomer meerdere keren op pad. Voor de schoolvakanties uit, na afloop daarvan, want dan is het…
 • Overweging 7 juni - Overdenking  ‘Als aspecten van de diamant’ Mijn oma was al oud toen ze mij op een gegeven ogenblik vertelde dat één van de moeilijke dingen van ouder worden is dat niemand je meer bij je naam noemt. ‘Ik ben’, zo zei ze ‘moeder, oma, mevrouw, maar de mensen die me…
 • Overweging 17 mei 2015: Wat is geluk? - Happiness depends on what you can give. Not what you can get. Kent u de naam nog van ds Dick Werner? Hij was hervormd predikant en lang de voorganger van de NPB in Wassenaar. Voor de radio sprak hij columns uit. Hij schreef veel dichtbundels. Bij velen van u is er…
 • Overweging: Bevrijding - Deze weken staan we opnieuw stil bij ‘de eeuw van de drie oorlogen’, zoals historici de 20e eeuw zijn gaan zien. Het enorme drama begon in 1914, met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd voortgezet in de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, en eindigde met de val van…
 • Overweging Beloken Pasen: Ik en de ander - U bent niet het middelpunt van het universum en ik ben dat ook niet. Als kind lijkt dat anders te zijn. Alles draait om jouw welzijn, jouw geluk. Iedereen reageert op jou en is ervoor om jouw zorgen weg te nemen. Dat blijft een aantal jaren zo, maar bij het…
 • Overweging Palmpasen - De komende week zullen heel wat mensen een uitvoering van de Matthaus Passion bijwonen, anderen een Johannes Passion nog veel meer zullen thuis een cd opzetten met een uitvoering. En men zal geraakt zijn. Niet alleen ontroerd door de muziek van Bach, maar ook existentieel geraakt, geraakt in het diepst…
 • Overweging 8 maart - Hadden we vanmorgen een passender gedicht kunnen vinden dan de Green pastures van Ida Gerhardt? De grauwe, donkere, natte maanden, die achter ons liggen leken meer op één langgerekte herfst dan op een echte winter. En vandaag lijkt de lente door te breken. Zonlicht en omhoog vliegende temperaturen beloven dat…
 • Overweging 22 februari - Optimisme God zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had. Daarom zei hij tegen Noach: Ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Daarmee…
 • Overweging 15 februari - Lopen over water Misschien kennen jullie dat ook, dat sommige Bijbelverhalen uit je jeugd je extra zijn bijgebleven. Het verhaal dat we net lazen, van Jezus die op het water liep was er voor mij zo één. Wat aan het verhaal wat we net lazen vooraf gaat is verhaal van…
 • Overweging 4 januari - A.s. dinsdag is het 6 januari, het feest van Driekoningen. De drie koningen die een ster volgden die hen brachten  bij de stal waar Jezus geboren was en die hem kostbare geschenken brachten: goud, wierook en mirre. In mijn jeugd bestond het feest hieruit dat wij kinderen ’s in ons…
 • Overweging 26 december 2014 - Onverwachts Hoe vaak heeft u het geboorteverhaal van Jezus al niet horen voorlezen in uw leven? Toch wel tenminste één keer in ieder van uw levensjaren? Hoe is het om het straks wéér te horen? Het is als met veel andere goede verhalen. Je kent het al. En toch is…
 • Overweging 1e advent - Vandaag begint de Advent. Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: het werkwoord advenire betekent naartoe komen. Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. In de geboorte van Jezus is de Allerhoogste onder ons komen wonen. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is in…
 • Over God – ‘Voorbijgegaan maar niet voorbij’ - Heeft u ze al gezien, die posters op NS-stations in een aantal grotere steden? Mijn God laat me zelf denken, Mijn God trouwt ook homo’s, Mijn God doet niet aan dogma’s. Afgelopen week startte een grote landelijke campagne van de remonstranten om vrienden te werven. Wat drukt zo’n kreet als…
 • Overweging 2 november 2014 - Gedenken van de overledenen – De Kapel 2 november 2014 Beste mensen, In de maand november gedenken in de westerse cultuur de levenden overal hun doden. In de katholieke landen worden op de avond van 1 november lichtjes op de graven van geliefden gezet. De volgende dag, 2 november, ga…
 • Overweging 5 oktober 2014 - Vorige maand stond ik hier in het centrum van Hilversum, in een winkel voor kantoorartikelen en daar stond een standaard met prentbriefkaarten van de kunstschilder Marius van Dokkum. Ze vallen op omdat ze realistisch zijn en vaak met humor en mildheid kijken naar ouder wordende mensen. En ééntje fascineerde me…
 • Overweging 7 september 2014 - Lezing : Jesaja 11 : 1-10 1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 De geest van de Eeuwige zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest…
 • Eigen volk eerst – Overweging 27 juli 2014 - Aan het begin van deze dienst staan wij stil bij de tragische dood van 13 Hilversummers bij de aanslag op het vliegtuig waarmee zij op donderdag 17 juli over het oosten van de Oekraïne vlogen. Drie gezinnen, vaders, moeders en zeven kinderen werd wreed het leven ontnomen. We kennen allemaal…
 • Overweging Geloof & Geluk – 6 juli 2014  - Lezing: Psalm 1 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant…
 • Overweging 22 juni 2014 - Overdenking in de dienst van zondag 22 juni 2014 in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum bij Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10:16-33 (oecumenisch leesrooster). Lieve mensen van God, Een verpleegkundige vroeg mij in de week na Pinksteren of ik wel naar een patiënt op de afdeling psychiatrie wilde toegaan die niet goed in…
 • Overweging 15 juni 2014: Levenskunst - Prediker 9 1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je…
 • Overweging 1 juni 2014 - Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Dat is een kerkelijk feest dat nauwelijks gevierd wordt. Kort door de bocht: iedereen heeft een vrije dag en niemand gaat naar de kerk. En wat stellen wij ons erbij voor? We lazen: Hij werd voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk,…
 • Overweging 4 mei 2014 - Bij gedicht Vlaanderen (zie verderop): De oorlog begon honderd jaar geleden. In de morgen van 4 augustus 1914 trokken de Duitse troepen België binnen. Via België wilden ze Frankrijk aanvallen. België wou aanvankelijk neutraal blijven. Maar toen Duitsland via België Frankrijk wou aanvallen, gooiden ook de Belgen zich in de…
 • Overweging Soefidienst 13 april 2014 - Op weg naar Pasen vanuit interreligieus perspectief De naam Hazrat Inayat Khan kende ik tot voor kort niet. Nu weet ik dat hij de oprichter is van het Universeel Soefisme, de beweging bij wie wij, van De Kapel, vandaag te gast zijn. Van hem kan je leren dat alle godsdiensten…
 • Overweging 16-2-2013 - Kwaadspreken – februari 2014 Jacobus 3 7 De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er…
 • Overdenking : Onderweg zijn, lopen als in een labyrint - Wanneer ben je een gelukkig mens? Als je veel geluk hebt, dus dat er veel toevallige gunstige gebeurtenissen op je weg zijn gekomen: je bleef gezond, je kwam de goede personen tegen, je kon goed leren, je mocht geboren worden in een welvarend land en er was geen oorlog, dus…
 • Kerstpreek 2013 - Wat is de kern van het kerstfeest? Ik noem het maar meteen, vooraf aan al het andere, omdat in onze cultuur menig mens je werkelijk geen zinnig antwoord kan geven. Het is de aanzegging: God is naar ons toegekomen en wil onder ons mensen wonen. Wat betekent dat? Wat mag…
 • Overweging advent 2013 - Gebed God van ons leven, Om licht zijn we gekomen Licht in donkere dagen Licht op onze levensweg. Om warmte zijn wij gekomen Warmte voor koude handen Warmte die de kou verjaagt. Om blijheid zijn wij gekomen Blijheid om het feest dat komt Blijheid met mensen om ons heen. Om…
 • Songtekst overweging 24 november - Hier de tekst van het lied dat geschreven en ten gehore werd gebracht door Guus van Wolde. Ik weet het, Het voelt alsof je in je eentje staat, Het voelt alsof de wereld nu vergaat, Maar ik zal bij je zijn Vergeet niet, De dingen die wij vaak hebben gedaan,…
 • Overweging Klaas Douwes - 1e lezing: Er zijn plekken waar ik zonder glimlach niet meer langs kan. Ooit is daar een grap verteld, een kus geroofd, iets voor het eerst gedacht. Ter hoogte van mijn oor, bijvoorbeeld, heb jij me op een nacht beloofd dat eeuwigheid een leugen is, maar dat het daarom tussen…
 • Overweging ‘Nieuw Liedboek’ 6-10-2013 - [ngg_images gallery_ids="4" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails"] Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat protestantse kerkdiensten vooral woorddiensten waren. Er werd veel gesproken, uitgelegd en verkondigd. In gebeden werd aan God uitgebreid uiteen gezet hoe het met ons mensen zat. Er waren maar liefst drie lezingen: één uit het Oude Testament,…
 • Overweging 29 september - 1e lezing De prins Rama is de hoofdfiguur van het wereldberoemde hindoe-epos Ramayana dat verhaalt over de strijd die Rama moet voeren om zijn ontvoerde vrouw Sita te bevrijden van de demon Ravana. We lezen een korte tekst uit het tweede deel van het Ramayana, het moment net nadat Sita…
 • Overweging 22 september 2013 - Toelichting bij de zondag: eerste zondag van de herfst, vanouds vredeszondag Sinds 1967 kennen de Nederlandse kerken in de eerste week van de herfst de jaarlijkse vredesweek. Start van die week is de vredeszondag. En dat is ook vandaag weer zo. Ver voordat de Nederlandse Raad van Kerken het Interkerkelijk…
 • Overweging 15 september - Openingsdienst september 2013  Lezing Lucas 16 : 19-31 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag…
 • Overweging 8 september - Als kinderen een keuze maken, dan doen ze dat vaak met een rijmpje. Misschien kent u het nog wel: “Iene miene mutte, tien pond grutten, tien pond kaas, iene miene mutte is de baas”. En waar je dan uitkwam met ´baas´, dat koos je dan. En dat is helemaal geen gekke…
 • Overweging 1 september - Alleen maar niet eenzaam Lezing: Psalm 22 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 3 ‘Mijn God!’ roep ik…
 • Overweging 18 augustus - Ik ben dankbaar – Het tiende gebod  Psalm 16  (Groot Nieuws Bijbel 1996) 1 Een lied uit de bundel van David. Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig. 2 Ik zei tegen u: ‘U bent mijn God; niemand gaat boven u.’ 3 In dit land worden vele afgoden vereerd; ook ik had…
 • Jakobsladder 21 juli 2013 - De Jakobsladder: als je leven is vastgelopen Lezing : Genesis 28 : 10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde…
 • Proefpreek Maaike de Jong 30 juni 2013 - Lezingen: NBV Lucas 15:11-32 ‘Mens durf te leven’- Wende Snijders ‘Mens durf te leven’- Wende Snijders Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer En als je straks anders wilt, kun je niet meer Mens durf te leven Vraag niet elke dag van je korte bestaan: Hoe hebben m'n…
 • Herbergdienst 2 juni 2013 - Herbergier en herbergierster begroeten u Sybout: Lieve mensen, welkom in herberg “De Kapel”. Fijn dat jullie gekomen zijn. Herberg de Kapel. Deze aanduiding is niet zonder betekenis. Een herberg is een plaats van ontmoeting. Ont - moeting wil zeggen: hier gaat het niet om “moeten”, maar om mogen. Hier kom…
 • Overweging Pinksteren 19 mei 2013 - Eerste lezing: Johannes 20:19-23 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde…
 • Overweging 12 mei 2013 - Ondogmatisch of vrijzinnig geloven Toelichting bij tekst en thema. Misschien overkomt het u ook weleens: jezelf vastleggen op een voornemen en je pas naderhand realiseren welke consequenties dat heeft, anders dan in eerste instantie gedacht. Dat is deze ochtend het geval. De redactie van de “Akkolade” , ons berichtenblad, heeft…
 • Overweging 5 mei 2013: zorgeloosheid - Vandaag gemeente, is het 5 mei en vieren wij onze Bevrijdingsdag, de Dag van de Vrijheid. Vrijheid is uiteraard een groot goed voor wie de oorlog, gevangenschap of onderdrukking meemaakt of heeft meegemaakt. Aan hen dachten we gisteren, tijdens onze Dodenherdenking. En ook wie dagelijks een strijd heeft te leveren…
 • Overweging 4 april 2013: Koningschap - Het koningschap : over macht en wijsheid In tijden van crisis klinkt de roep om een leider. Een man van gezag, iemand die alle tegenstellingen overstijgt en met krachtige hand, zonder dat hinderlijke wetten en al te veel democratische procedures, knopen kan doorhakken. Iemand die zegt: En nu gaan we…
 • Overweging 7 april 2013: rebel inrekenen - Hoe je een rebel inrekent Vanmorgen gaan we twee zondagen terug. Palmzondag: een prachtig enthousiast verhaal. Een zondag om niet te vergeten. Jezus als koning begroet in Jeruzalem. Dat wordt ook zo gezongen. Hosanna, hij die komt in de naam van God. Palmtakken en feestgezang. Prachtig. Maar niet voor de…
 • Overweging Pasen 31 maart 2013 - Pasen : feest van de veerkracht Matteus 28 1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde…
 • Overweging 24 maart 2013 - Het kleine meisje hoop door Evelijne Swinkels "Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan. Daar wortelt weer de hoop in 't menselijk bestaan." Zo luidt een couplet een bekend Paaslied. Pasen zegt dit lied is het feest dat viert dat de dood is overwonnen. Het feest van verlangen naar nieuw…
 • Overweging 17 maart 2013 - Het zal je vriend maar wezen Inleiding bij koralen uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach Leipzig, 7 april 1724, Goede Vrijdag, eerste uitvoering van het oratorium “Passio secundum Johannem” de Johannes Passion. Lijden en sterven van Jezus zijn het onderwerp. Bach wil echter ook iets anders tot uitdrukking…
 • Overweging 3 maart 2013 - Tot inkeer komen - 3 maart 2013, 3e zondag van de Veertigdagentijd DAVID EN BATSEBA 2 Samuel 11 Psalm 51 (Willibrord Vertaling) Overweging Gisteren was het precies honderd jaar geleden dat Godfried Bomans werd geboren. Een schrijver met wie ik ben groot geworden, zo mag ik wel stellen. Pa Pinkelman…
 • Overweging 17 februari 2013 - 17 februari - Een geloof waarmee je niets doet, doet er niet toe. Matteus 4 1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3 De…
 • Overweging 10 februari 2013 - 10 februari 2013 - De werkelijkheid van alledag en de droom van ooit Vandaag twee bijbelteksten. Twee verhalen die wel haast symbolisch onze eigen hedendaagse werkelijkheid weerspiegelen. Het eerste is ook op 20 januari j.l. gelezen tijdens de doopdienst. Het vertelt ons over een mens, die zich als een min-mannetje…