Home » Overweging 29 september

Overweging 29 september

Rama1e lezing
De prins Rama is de hoofdfiguur van het wereldberoemde hindoe-epos Ramayana dat verhaalt over de strijd die Rama moet voeren om zijn ontvoerde vrouw Sita te bevrijden van de demon Ravana. We lezen een korte tekst uit het tweede deel van het Ramayana, het moment net nadat Sita is ontvoerd. Rama denkt aanvankelijk dat Sita is vermoord en wil de moed opgeven. 

‘Ach, mijn lieve Sita, we zijn haar kwijt, haar die al onze lasten licht maakte door haar opgewektheid en haar speelse aard. Hoe kan ik zonder haar naar huis terugkeren en er mijn moeder in de ogen kijken? Wat zal ik antwoorden wanneer mij gevraagd wordt: ‘Waar is Sita?’ Nee, ik ga niet terug, nooit! Zoals Sita hier is geëindigd, zal ik hier eindigen’.
Maar dan ziet Rama twee gespikkelde reeën. Het zijn de twee speelkameraden van zijn vrouw. Ze kijken steeds naar het zuiden, de richting waar de demon Ravana Sita heeft meegenomen. Dan begrijpt Rama dat zijn vrouw niet dood is. Hij staat op, pakt zijn wapens in zijn hand en gaat op pad, om de liefde van zijn leven te redden.

Jeremia2e lezing: Jeremia 1: 4-12

Overweging

Die profeten uit het Oude Testament – Jeremia is slechts een van velen. Maar die profeten, ik vind hen altijd wel inspiratievolle mannen. Tegelijk lees ik ook dat het niet de makkelijkste mensen waren. Die profeten zouden we tegenwoordig aso’s noemen, fundamentalisten, mensen met een bord voor hun kop. Zou er tegenwoordig een profeet leven, dan is er een grote kans dat ik hem zou mijden. Want wie het Oude Testament leest, ziet dat die profeten soms zeer fel waren, agressief – er kleeft bloed aan hun handen – en vaak weinig blijk geven van naastenliefde. Waarom laat ik mij dan zo door deze mensen inspireren?

Dat is vanwege het volgende: de profeten zijn mannen die God horen. De Heere spreekt tot hen en zij komen in actie. Zoals ik net zei: ze komen behoorlijk fel in actie.
Mij gaat het er meer om dat ze in actie komen dan hoe ze in actie komen. Laat ik dat eens verduidelijken.

Allereerst lees ik de bijbeltekst niet letterlijk: ik lees niet dat God zijn woord richt tot de profeten. Een sprekende God, dat komt niet overeen met mijn godsbeeld. Nee, ik lees in die verhalen over de profeten, dat deze mannen een innerlijke stem hoorden. Zij noemen dat God, ik noem het anders. Maar zij kregen de drive om in actie te komen. Ze keken om zich heen en constateerden dat de huidige situatie niet de ideale situatie is. Daar wilden zij verandering in brengen. En dus kwamen ze in actie. Ze stonden op en begonnen te spreken, te preken. Ze vertelden hun medemens over de bedoelingen van God: de bedoeling van een samenleving waarin mensen samenleven.

Dat is de reden waarom ik de profeten zo interessant vindt: ze wilden zich inzetten voor een betere wereld. Heel veel mensen spelen wel met de gedachte dat zij willen werken aan een betere wereld, maar velen weten niet waar ze moeten beginnen en hoe ze moeten beginnen. De profeten doen het gewoon: ze houden geen rekening met het oordeel van anderen, noch met hun eigen gezondheid: ze gaan volledig voor hun passie, voor hun visioen van een betere wereld.

Als we dan kijken naar de tekst uit Jeremia die we net hebben uit gelezen, dan zien we dat Jeremia een roeping hoorde. Hij noemt het God – ik zou het een innerlijke stem noemen. Jeremia twijfelt eerst: zal hij het wel doen, zal hij opstaan? Maar zijn drive is groter dan zijn angst en dan lezen we in die laatste zin: ‘Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen’. Met andere woorden: als je ergens echt voor gaat, als je de volle 100 procent geeft, dan zal je ook oogsten. En daarom stond Jeremia op en begon hij aan zijn profetische carrière.

Dit opstaan en beginnen zien we ook bij Rama in de eerste lezing. Aanvankelijk wilde Rama bij de pakken neerzitten. Hij wilde alleen sterven in het bos. Maar dan ontdekt hij dat zijn vrouw nog leeft en dat er dus nog iets is om voor te leven en te streven. Hij staat op en begint aan de achtervolging. Het wordt een achtervolging door heel India, met zeer veel bijzondere gebeurtenissen. Er wordt ook flink wat afgevochten en Rama krijgt wat te verduren, maar hij laat de moed nooit zakken. Onverschrokken gaat hij door en uiteindelijk weet hij zijn vrouw te bevrijden en de demon op Sri Lanka te verslaan.
Zoals de profeten, ging ook Rama onverschrokken door. Zijn doel achterna.
We keren weer even terug naar het thema van deze viering: beginnen. Rama zal veel meemaken en ook Jeremia krijgt het nodige te verduren, maar het begint allemaal bij het moment van beginnen: opstaan en van start gaan.

Dat moment is heel belangrijk en daar kunnen wij van leren. Het is heel makkelijk om te blijven zitten, om de status quo te accepteren. Het oude bij het oude blijven, omdat verandering veel gedoe met zich meebrengt. Blijven zitten is de makkelijkste optie. Maar als we blijven zitten, kunnen we niks veranderen, kunnen we niet de visioenen, die wij zelf ongetwijfeld ook hebben, nastreven. Bijvoorbeeld visioenen van een betere wereld.
Als de profeten waren blijven zitten, waren ze waarschijnlijk nooit in de Bijbel gekomen, maar hadden ze ook niet kunnen werken aan hun eigen visioenen. En als Rama zou blijven zitten in het bos, had hij zijn vrouw nooit teruggekregen.
Dus elke keer als wij de neiging voelen om iets te veranderen. Wanneer we ons geroepen voelen om te werken aan een betere wereld, maar wanneer we aarzelen, treuzelen, omdat het moeilijk is, omdat het onmogelijk lijkt, kunnen we een voorbeeld nemen aan de profeten, aan Rama, die het toch maar gewoon deden. In die zin zie ik de profeten als voorbeeldfiguren, van beginnen en doorgaan.
Dus mochten wij ooit eens op een moment komen dat we eigenlijk moeten opstaan, maar niet durven of eigenlijk niet willen… Dan kunnen we aan Jeremia of Rama denken en in hen een voorbeeld zien, een voorbeeld dat doet volgen.

Jeremia begon, Rama begon. Maar vandaag begint er nog meer. Ik ben net bevestigd als kerkelijk inspirator van deze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Dat is een nieuw begin.
Allereerst een begin voor de Kapel en dat begin was natuurlijk al eerder ingezet: er is nagedacht over beleid, over de toekomst. Er is besloten om de bestaande situatie niet te accepteren. In plaats daarvan is besloten om aan iets nieuws te beginnen. De Kapel volgde het voorbeeld van Jeremia en Rama. En misschien volgt nu net zo’n moeilijke periode: want Jeremia werd tegengewerkt, en Rama werd tegengewerkt. Zal de Kapel ook tegengewerkt worden? Misschien… We hebben de tijdsgeest tegen ons. Steeds meer mensen willen zich niet langer binden aan een kerk, willen zich überhaupt nergens meer aan binden. De Kapel kan het daarom nog wel eens moeilijk krijgen. Mocht er zo’n periode aankomen; dat alles tegenzit en de moed ons in de schoenen zakt. Dan moeten we weer even naar Jeremia kijken. Dan zien we de angst van Jeremia, dan zien we zijn tegenslagen, maar dan zien we ook zijn doorzettingsvermogen. Dan lezen we weer: ‘zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen’. Als je er echt in gelooft, als je er echt voor gaat, zal je ook oogsten.

Datzelfde geldt voor mij. In mijn nieuwe functie zal ik mij steeds opnieuw moeten laten inspireren door de oude profeten. Ik zal het ongetwijfeld moeilijk krijgen, maar ik begin aan iets waar ik in geloof, waar ik voor wil staan. En als ik die passie weet vast te houden, zal ik ergens uitkomen. Misschien niet meteen, misschien na heel veel inspanning en frustraties, maar uiteindelijk zal ik toch mijn Sita vinden.

Erik Jan Tillema, september 2013