Home » Oriëntatiekring

Oriëntatiekring

stenen in waterDe afgelopen twee jaar is een groep van nieuwe vrienden van De Kapel met elkaar in gesprek gegaan over de dingen die er toe doen, de vragen van het leven en de vragen wat daarbij je oriëntatie, je geloof is. Het eerste jaar luisterden we naar elkaar. Ieder kreeg de gelegenheid te vertellen wat hem of haar inspireert of welke ervaringen bepalend zijn geworden in het leven.

Het tweede jaar gingen we met elkaar in gesprek over wat de traditie van het vrijzinnig-christendom ons aanreikt aan verhalen en rituelen. Wat betekenen woorden als God, Christus, Geest, kerk, doop, viering van brood en wijn ons? Deze oriëntatie wordt nu afgerond. Leuk is dat alle deelnemers een plek gevonden hebben in onze Kapel.

In het najaar, in september, start een nieuwe oriëntatiekring. Heeft u belangstelling om met anderen gesprekken te voeren over wat u beweegt, wat u zoekt en wat u inspireert en staat u open voor het verhaal van anderen?  Wilt u ook meer weten wat de vrijzinnig-christelijke traditie ons aanreikt?  Neemt u dan contact op met ds. Peter Korver.