Home » Oproep voor kleding

Oproep voor kleding

Graag jullie aandacht voor kleding bestemd voor vrouwen die in een penitentiaire inrichting verblijven. Er is dringend behoefte aan kleding voor deze vrouwen. Overbodige kleding gaat meestal wel naar goede doelen, en dit is ook een goed doel,  maar wellicht minder bekend.

Misschien wil en kan je dameskleding afstaan, dan zorg ik dat het op de juiste plaats komt. De kleding, die schoon en heel moet zijn, kan ik ophalen en dan breng ik die naar hun nieuwe bestemming.

Bel mij maar gerust als je kleding wilt doneren of nog vragen hierover hebt.  Tel. 035- 6400523.

Liesbeth Volmer