Home » Open Monumentendag en de Kapel

Open Monumentendag en de Kapel

De Kapel is zaterdag 14 september van 11 tot 17 uur open voor belangstellenden. De landelijk gehouden Open Monumentendagen zijn zaterdag en zondag, De Kapel doet alleen de zaterdag mee. Er komen weer brochures met alle te bezichtigen panden in Hilversum en vlaggen om er de aandacht op te vestigen.

 Het thema is dit jaar ‘Plekken van Plezier’. Voor een ruimte van een geloofsgemeenschap zoals de Kapel is dit misschien een wat merkwaardig thema, maar ook in de Kapel zijn de bijeenkomsten vaak heel plezierig. Dus daarover valt wel iets te vertellen.

De bezoekers komen in eerste instantie voor het monumentale gebouw en krijgen daar uitleg over. Daarnaast vertellen we over wat er in het gebouw plaatsvindt en wie we zijn, alle benodigde informatie is ter plekke aanwezig. We hanteren een rooster van vrijwilligers en we nodigen u uit om eraan mee te doen. Ook voor het schenken van koffie en thee voor de gasten kunnen we nog hulp gebruiken.

We hopen dat het weer een levendige dag wordt met veel bezoekers zoals ook voorgaande jaren het geval was.

Als u mee wilt doen laat het ons weten!
Joke Ubbink 06-20336115 en Marlies Kortenoever 035-6217017

Datum: zaterdag 14 september
Tijd: 11:00 uur – 17:00 uur