Home » Onthulling Vredespaal Rosarium

Onthulling Vredespaal Rosarium

Onthulling zevende Vredespaal woensdag 23 september 2020 – om 19.00 uur Rosarium Boomberglaan

Sinds 2014 wordt er in Hilversum jaarlijks een Vredespaal geplaatst en feestelijk onthuld. Midden in de Vredesweek. Op initiatief van de vrijzinnige geloofsgemeenschap ‘De Kapel’ worden individuen of instellingen in het licht gesteld die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het vreedzaam samenleven.

Dit jaar worden de Hilversumse Wijkagenten collectief geëerd met de onthulling van de ze- vende Vredespaal. Wijkagenten zijn ervaren politieagenten die bekendheid genieten onder de mensen en die vertrouwd zijn met hun wijk. Door hun betrokkenheid kunnen problemen soms in een vroeg stadium voorkomen worden. Wijkagenten controleren niet alleen, maar kijken vooral hoe het met mensen gaat. Ze weten wat er speelt en vergroten met hun aanwezigheid de leefbaarheid in een wijk of buurt. Ze maken er met andere werkers actief deel van uit.

De zevende Vredespaal 2020 wordt door enkele wijkagenten onthuld op woensdag 23 sep- tember om 19.00 uur in het Rosarium aan de Boomberglaan te Hilversum. Naast de wijkagenten zijn vertegenwoordigers van de politie, de gemeente Hilversum, diverse buurt- en belangenverenigingen, gemeenteraadsleden en de zes eerdere ontvangers van de Vredesprijs aanwezig. Burgemeester Pieter Broertjes zal bij deze onthulling het woord voeren om het grote belang van wijkagenten in de Hilversumse samenleving te onderstrepen.

U wordt van harte uitgenodigd bij de onthulling aanwezig te zijn. Vanwege de Corona-richtlijnen verzoeken wij u op te geven via info@dekapel.nu. Heeft u klachten op die dag, kom dan niet. Houdt u voldoende afstand bij de opening en volg de instructies van de vrijwilligers op.

Het Vredesteam van De Kapel,

Wim van Baalen, Anne S. de Jong, Reimeke Spanjaard

Er zijn Vredespalen onthuld bij De Kapel (burgemeester Broertjes in 2014), de St. Vitus (pastoor Dresmé in 2015), wijkcentrum St. Joseph (Tukkie Tuk in 2016), De Gooise Daltonschool (Mau- rice van Kouwen in 2017) en bij het woondienstencentrum Lopes Dias (4 welzijnswerkers in 2018) en Wijkcentrum en Speeltuin De Zoutkeet (Marg Tax 2019).