Home » (Online)viering met Carolien Cornelissen

(Online)viering met Carolien Cornelissen

Viering vanuit de Kapel met ds. Carolien Cornelissen met aan de piano Nico Strubbe.

Weer open, een viering met een gast dominee.
Omdat onze streaming apparatuur nog niet in werking is, is deze viering ook nog door Paul Delcour opgenomen en kunt u die hier online bekijken.

Nogmaals benadrukken we dat u zich voorlopig voor een viering, maar ook de activiteiten, moet aanmelden via info@dekapel.nu.

Collecte
Wilt u het maken van deze online vieringen mede mogelijk maken, maak dan een bedrag over op: NL 47 ABNA 0453 2050 54 t.n.v. VGH Hilversum.