Home » (Online) viering met Tom Rijken

(Online) viering met Tom Rijken

Viering vanuit de Kapel met Tom Rijken, Rob van Roon, orgel.

Thema: dankbaarheid.

Ja, we zijn weer open, een gewone viering, hoewel, hoe gewoon is dit nu, en u ziet kapelgangers, maar omdat onze streaming apparatuur nog niet in werking is, is deze viering ook door Paul Delcour opgenomen en kunt u die hier online bekijken.

Nogmaals benadrukken we dat u zich voorlopig voor een viering, maar ook de activiteiten, moet aanmelden via info@dekapel.nu.