Home » Online viering met Peter Korver

Online viering met Peter Korver

Viering met ds. Peter Korver en Annet Kloppert, piano.

Deze keer een beetje anders dan anders, nl. vanuit de stiltetuin. En nee, de vleugel hebben we binnen laten staan…
Thema is: tijd van beproeving.

Kijk op www.dekapel.nu voor de overige vieringen.

Onze collecte is voor: “Samen voor kinderen, jongeren en ouders tegen corona”, het motto van UNICEF in deze tijd. Júist nu, moeten kinderen kind kunnen zijn! Wilt u júist nu graag in actie komen en iets betekenen voor kinderen, doneer dan op rek.nr. NL63 ABNA 0545 9221 19 t.n.v. diaconie VGH o.v.v. UNICEF. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Hartelijk dank!