Home » Nieuwjaarsviering met Peter Korver

Nieuwjaarsviering met Peter Korver

Zondag 5 januari is onze Nieuwjaar begroeting.

Voorafgaand aan de aanvang van de dienst drinken wij koffie met elkaar. Een nieuw jaar doet ons stil staan bij tijd, bij tijdelijkheid en eeuwigheid. Thema is ‘Je deel weten van een groter geheel’. We horen van de geslachtslijsten van drie keer veertien generaties die aan de geboorte van Jezus voorafgaan, van drie wijzen die zijn ster hebben zien opgaan en een vroegste jeugd als dakloze en als vluchtelingenkind. Voorganger is ds. Peter Korver.