Home » Nieuwe transportbus voor: ‘Elk Gooisch matras komt van pas’

Nieuwe transportbus voor: ‘Elk Gooisch matras komt van pas’

Medio november vorig jaar stond in de Gooi- en Eemlander een artikeltje over een gestolen spullenbus van deze organisatie, waarop het diaconieteam meteen besloot om te hulp te schieten door een bedrag van € 500, — ter beschikking te stellen voor een “nieuwe” bus, waarmee overbodige goed bruikbare spullen bij mensen worden opgehaald met bestemming nieuwkomers/statushouders.

Op 13 januari was het zover en kon een nieuwe, grotere, bus in ontvangst worden genomen onder belangstelling van o.a. de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. De sponsoren zijn met naam vermeld op de bus, zo ook de VGH.

Ik grijp deze gelegenheid graag aan om onze lezers te wijzen op de mogelijkheid om goed bruikbare, niet kapotte,  spullen af te staan voor dit doel. Via de website www.nieuwinhetgooi.nl kan een afspraak gemaakt worden om spullen te komen brengen of te laten ophalen. Bij ophalen worden vanzelfsprekend benzinekosten in rekening gebracht. Voor Hilversum is dit € 10.

De organisatie is gehuisvest in Bussum aan de De Ruyterlaan 24a, ingang t/o Piet Heinlaan 23.