Home » Nieuwe oriëntatiekring

Nieuwe oriëntatiekring

Een ander woord voor geloven is vertrouwen. In het Engels wordt dat mooi uitgedrukt in de woorden ‘belief’ en ‘faith’. Vertrouwen is iets anders dan een overtuiging en je bouwt het niet zomaar op als het gaat om de grote levensvragen. Daar zijn goede ervaringen met het  leven, enig denkwerk en gesprekken met anderen belangrijk bij. De Kapel biedt mensen die op zoek zijn naar al dan niet voorlopige antwoorden gelegenheid om daarover in gesprek te gaan. Met onze voorgangers kunt u altijd een afspraak maken voor één of meer individuele gesprekken.

Daarnaast start er iedere twee jaar een oriëntatiekring. Een groep van ten hoogste tien personen gaat met elkaar in gesprek over de vragen die er toe doen, zoals: wat geeft mijn leven betekenis, wat kan ik voor anderen betekenen, hoe sta ik tegenover de vragen van leven en dood, goed en kwaad, wat kan godsdienst voor mij betekenen?

In het najaar hopen we met een nieuwe groep te starten. Die is in eerste instantie bedoeld voor mensen die nog niet of nog niet zo lang in De Kapel komen en die zich graag met anderen levensbeschouwelijk willen oriënteren.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met ds. Peter Korver, peterkorver@upcmail.nl, tel. 035 – 887 78 92.