Kapelkoor zoekt nieuwe leden!

Het Kapelkoor is van start gegaan met de nieuwe dirigente Elles Dekker. Elles is enthousiast en we hebben er allemaal weer zin in. Er waait een nieuwe wind door het koor.

Als u ook graag wilt zingen, is dit een mooi moment: we gaan nieuwe liederen instuderen en een basis-repertoire opbouwen.
Wilt u meedoen of eerst een avond komen luisteren? We komen elke woensdagavond bij elkaar in de Kapel, van 20.00-22.00 uur.

U bent van harte welkom.
Meer informatie bij
Akke-Clara Thimm-Stelwagen
telefoon: 0297 743 044
mail: thimstelwagenac@gmail.com

Elles Dekker, koordirigent

Elles Dekker is dirigent van de cantorij van  het Apostolisch Genootschap, ook leidt ze regelmatig projectkoren. Ze zingt haar hele leven al, is zelf lid van het Apostolisch Genootschap.

Wil jij zingen? Zing mee en meld je bij de dirigent: elles.dekker@ymail.com