Home » Nieuw initiatief van de landelijke Vrijzinnigen Nederland voor vrijzinnig pastoraat

Nieuw initiatief van de landelijke Vrijzinnigen Nederland voor vrijzinnig pastoraat

Pastoraat is voor vrijzinnigen heel belangrijk, zo heeft recent onderzoek uitgewezen. Geestelijke verzorging, het liefst uitgevoerd door vrijzinnigen, zowel professionals als vrijwilligers. Vrijzinnig pastoraat gaat uit van het goede in de mensen, is LGBTI- vriendelijk en kan omgaan met grote vragen rondom levenseinde, geboorte en eenzaamheid, zonder oordeel. Pastoraat met geheimhouding. Dat is minder algemeen vanzelfsprekend dan het voor ons wellicht lijkt. Hebben wij daarmee niet iets heel praktisch en waardevols te bieden aan onze samenleving?

Het landelijk bestuur van Vrijzinnigen Nederland investeert in voorzieningen voor vrijzinnig pastoraat voor iedereen. Iemand hoeft geen lid te zijn een afdeling van Vrijzinnigen Nederland, maar kan het gewoon inkopen. “We zouden het ook geestelijke verzorging kunnen noemen, want er zijn veel mensen die niet meer tot de traditionele (religieuze) instituten behoren, maar die hier op bepaalde momenten in hun leven wel behoefte aan hebben, meer dan aan bijvoorbeeld psychologen of mindfulness-trainers. Vrijzinnigen Nederland heeft gekwalificeerde voorgangers en geestelijk verzorgers, en kan deze zorg dus op landelijk niveau inzetten.”

Natuurlijk verrichten deze professionals hun werkzaamheden tegen een goed uurtarief, terwijl het tegelijkertijd voor iedereen betaalbaar moet blijven. Zelfs de regering heeft nu geld beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging aan huis. Dat biedt perspectief. Voor leden en vrienden van De Kapel is dit niet actueel, omdat we ons kunnen verheugen in de professionele zorg die onze drie voorgangers te bieden hebben. Voor afdelingen die inmiddels geen voorganger mee hebben, is het echter een belangrijke ondersteuning.