Home » Na Parijs

Na Parijs

IMG_0959De aanslagen in Parijs zijn een aanslag op onze samenleving. Een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden. Verschillend in onze achtergronden, maar verenigd in ons verdriet en afschuw.

Terreur en aanslagen hebben het doel onze samenleving te verdelen en angst te zaaien. Angst is het wapen van terroristen; niet van ons.  Als samenleving moeten wij er voor waken om niet het wapen van terroristen te gebruiken en ons door angst te laten leiden. Nu is het meer dan ooit belangrijk (om een steentje bij te dragen) om vrede te bevorderen en angst te bestrijden met dialoog en tolerantie.

Wij roepen de Nederlandse samenleving op om met zijn allen een geluid te laten horen tegen iedere vorm van haat en geweld. Een geluid van liefde en vereniging, wars van kleur en religie. Wij leven mee met alle slachtoffers van terrorisme. Zij die omgekomen zijn in landen over de hele wereld. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

Het grootste slachtoffer van terrorisme is de mensheid. Echter is het grootste verlies, dat van onze menselijkheid. Wij roepen een ieder op om nu meer dan ooit de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen in deze moeilijke tijden.

Hoogachtend,

 • Stichting Milli Görus Hilversum
 • Islamitische Stichting Mevlana Hilversum
 • Moskee El Fath Hilversum
 • Moskee al Amal Hilversum
 • De Evangelisch-Lutherse Gemeente Hilversum
 • Het Leger des Heils Hilversum
 • De Oud-Katholieke Kerk Hilversum
 • De Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH)
 • De Rooms-Katholieke Kerk Hilversum
 • De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (Remonstrantse Gemeente, NPB/VH en Doopsgezinde Gemeente) Hilversum
 • Bestuur Joodse Gemeenschap Hilversum