Home » Monika Rietveld in de schijnwerpers

Monika Rietveld in de schijnwerpers

Bron: www.vrijzinnigen.nl

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je mag ‘spelen’ en zo het goddelijk spel tot leven laat komen

Verbinding zoeken – verbinding leggen – in verbinding zijn.
Ik ben Monika Rietveld en ben sinds kort pastoraal werker bij de VGH, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. In de VGH is tussen Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Vrijzinnig protestanten een verbinding tot stand gekomen. Ik woon in Huizen en mijn beide kinderen wonen in het buitenland en vonden hun partners in respectievelijk Zweden en Turkije.

Een belangrijk thema in mijn leven is verbinding en dat probeer ik tot uitdrukking te brengen in mijn werk, tussen mensen, culturen en religies.

Interreligieus spectrum
Oorspronkelijk werkte ik als zorgcoördinator op een revalidatie afdeling in een verpleeghuis. Vele jaren deed ik als vrijwilliger Vorming&Toerusting werk bij de PKN in Huizen. Omdat ik bij de – toen nog – NPB in Huizen steeds meer voorgangerstaken op mij nam wilde ik mij verder scholen en ben ik de opleiding gaan volgen bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, het OVP.

Daarnaast ben ik actief binnen het Universeel Soefisme, waar de grote religies samenkomen. Ik volg training, organiseer workshops, leid meditatie avonden en ga voor in de Universele Erediensten.

rugzakVerhalen, symbolen en rituelen

Als pastoraal werker staan de verhalen van de mensen die je bezoekt centraal, het gaat erom te luisteren naar hun verhalen. Dan houd ik ervan te zoeken naar waar hun verhalen aansluiten bij de verhalen uit wijsheidstradities, sprookjes, mythen en de verschillende religies. Welke symbolen zijn voor hen belangrijk, spreken tot hen en kunnen hen weer verder helpen.

In onze westerse geseculariseerde wereld zijn wij veel rituelen kwijtgeraakt. Gelukkig zien we deze weer steeds meer terugkeren en zo kunnen er vanuit de oude rituelen nieuwe persoonlijke rituelen gecreëerd worden die overgangsmomenten in ons leven kunnen markeren. Ons zo helpen weer verder te gaan.

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je met al deze elementen als het ware mag spelen en zo het goddelijk spel tot leven laat komen. Dat er niets vastligt, dat we onze vragen aan elkaar mogen blijven stellen en we elkaar bemoedigen in onze zoektocht.