Home » Mij schaap

Mij schaap

In de afgelopen meimaand was mij een week vakantie gegund en zodoende wandelde ik langs de snelstromende rivier de Geul terwijl ik genoot van de zon die uitbundig scheen en probeerde de bloeiende voorjaarsbloemen te benoemen. Ineens stond er een paaltje waarop een plaatje was bevestigd met een gedicht. Dat komt tegenwoordig meer voor. Op de gevels van monumentale huizen in steden als Leiden en Naarden worden ze ook al groots weergegeven. Het gedicht dat ik nu aantrof ging over iemand die zich vergeleek met een schaap. Dat is heel bijbels, denk maar aan psalm 23, en hoewel er verder geen verwijzingen naar God of bijbel in voorkwamen, raakten de woorden van een zekere Mark Boog mij ook in religieuze zin:

Mij schaap
Mij, schaap, overkomt niets dan wat de herder wil,
wat het gras wil, de lucht,
wat de dam en de groene overkant.
En ik tors mijn wol mee of het verlies aan wol,
en ik kijk vol overgave uit mijn vochtige ogen.
Ik ben gelukkig met wat ik heb.
De tijd verstrijkt als gras, door mij,
en elk verzet is hol. De bomen ruisen zinneloos. 

Waarom zou de dichter zich vergelijken met een schaap? Een predikant of pastoor wordt ook wel een pastor (herder) genoemd die zijn kudde (de gemeenteleden) hoedt. Niet iedereen houdt van die beeldspraak (‘ik ben geen schaap’). Vermoedelijk roept de veronderstelde volgzaamheid van dit dier weerstand op. Wij zijn immers mondige mensen, die heel goed in staat zijn eigen keuzes te maken. De dichter spreekt vanuit een ander besef. Wat mij overkomt, heb ik niet zelf in de hand, dat wordt bepaald door tal van krachten buiten mij, door leiders, door de economie, door de natuur, door de tijd. Maar hij heeft besloten dat alles te accepteren en er vrede mee te hebben: ‘ik ben gelukkig met wat ik heb’.

Terwijl ik de woorden in me heb opgenomen en verder wandel, passeer ik een met spandraden afgezet stuk weiland met schapen. Ze kijken mij nieuwsgierig aan en terwijl ik doorloop, hollen ze achter mij aan, maar wel binnen hun afzetting, zodat ze al gauw mij alleen maar kunnen nakijken. Zij zullen het zonder herder moeten stellen, althans zonder deze herder die met vakantie is.

Peter Korver