Home » Met een lege stoel een kind omarmen

Met een lege stoel een kind omarmen

Tijdens de vieringen op Kerstavond en –ochtend was het vol in de Kapel, toch was er voorin een stoel leeg gehouden. Een stoel, met een voetbal, schooltas erop, als of het door een kind achteloos daar achter gelaten was. 

Met deze actie sloot de Kapel zich aan bij een oproep van de Raad van Kerken, waarmee aandacht gevraagd wordt voor een zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). Deze regeling, die sinds 2013 van kracht is. beoogt recht te doen aan kinderen die na vijf jaar verblijf in ons land hier geworteld zijn. De Raad constateert echter dat in de huidige praktijk van uitvoering van de regeling niet de maatstaf van het vijf jarig verblijf centraal staat, maar dat het zogenaamde ‘meewerkcriterium’ het uitgangspunt is geworden; een criterium dat inherent inconsistent is en dat zorgvuldige toepassing van de regeling in hoge mate belemmert.

De Raad van Kerken heeft begin december in een brief het Kabinet opgeroepen tot toepassing van de Regeling in de geest en op de manier zoals deze is bedoeld, ruimhartig en vooral ook snel. Het gaat erom dat humaniteit wordt betracht en de waardigheid en de rechten van kinderen worden erkend. De lege stoel, juist met de Kerst als we de geboorte van een kind vieren, onderstreepte symbolisch deze oproep. Veel kerken gaven hier gehoor aan.