Menno-ochtend en lunch

Op zaterdag 21 januari organiseert de DGHH een Menno-ochtend en lunch in de Kapel, waarvoor Kapelleden en -vrienden
en anderen worden uitgenodigd. Dat zijn doopsgezinde gemeenten van Almere, Baarn-Soest, Bussum-Naarden, Zeist, Utrecht en het samenwerkingsverband in Amersfoort van doopsgezinden, remonstran- ten en vrijzinnig hervormden.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 Ontvangst
10.30 Inleiding en zang met Akke-Clara Thimm-Stelwagen
11.00 Pauze
11.30 Lezing/presentatie door Henk Stenvers
12.30 Zingen en bewegen met doops- gezinden van over de hele wereld
13.00 Lunch

Akke-Clara neemt ons in haar inleiding en met zang en dans mee naar het onlangs gehouden doopsgezind wereldcongres in Indonesië.

Henk Stenvers is oud-directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en tegenwoordig voorzitter van de internationale vereniging van doopsgezinden, oftewel The Mennonite World Conference.

In de presentatie gaat Henk in op wat migratie en zending van de 2 miljoen doopsgezinden verspreid over 86 landen hebben betekend. Hij schetst de ontwikkelingen van de laatste decennia en vertelt hoe de Mennonite World Conference de 107 lidkerken uit 58 landen verbindt. Hij legt uit wat de uitdagingen daarbij zijn en wat de plaats van de Nederlandse Doopsgezinden in dit wereldwijde geheel is.

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Datum: 21 januari 2023
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: de Kapel

Aanmelden: ja, graag via: aanmelden@dekapel.nu

Heel graag tot ziens op zaterdag 21 januari!

Anne de Jong, Anneke van den Berg, Marike Spanjaard, Marja Zoutendijk en Tineke Heida