Home » Gezocht: Medewerker PR en Projecten

Gezocht: Medewerker PR en Projecten

De Kapel is het huis van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, waarin Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland samenwerken. Wij zijn een open religieuze gemeenschap en bieden een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar ruimte is voor persoonlijke verdieping. 

We zijn als vrijzinnigen geïnspireerd door het Christendom en we staan open voor andere levensbeschouwingen en bronnen. We hebben grote affiniteit met wetenschap, kunst en maatschappij. We zijn betrokken bij de wereld om ons heen en willen bijdragen aan een humane, duurzame en rechtvaardige samenleving. Daarom organiseren we (naast wekelijkse vieringen) activiteiten rond vrede, duurzaamheid en spiritualiteit. Juist met deze activiteiten willen we een bredere groep mensen inspireren en betrekken. We werken dan ook graag samen met verwante levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties. 

Aan de Kapel zijn twee (parttime) predikanten verbonden. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligersteams die activiteiten bedenken en realiseren.  

Om onze doelen te verwezenlijken zijn wij op zoek naar een  

Medewerker PR en projecten

 12 – 16 uur per week

Wat je gaat doen:

 • adviseren van bestuur, predikanten en teams over activiteiten, dit in relatie tot trends en issues op het raakvlak van maatschappij en kerk
 • het (mede) realiseren van plannen van predikanten, bestuur en teams vormgeven en uitvoeren van PR activiteiten, gebruik makend van verschillende communicatiemiddelen
 • in afstemming met bestuur en predikanten de Kapel naar buiten vertegenwoordigen 
 • netwerken opbouwen met personen en organisaties in Hilversum en omgeving, die raakvlakken hebben met de visie van de Kapel en tegelijkertijd een andere, eigen inbreng hebben
 • aansluiting vinden bij de zoektocht van (veelal niet kerkelijk gebonden) volwassenen naar zingeving en spiritualiteit
 • ondersteunen fondsenwerving

Wat neem je mee: 

 • je hebt affiniteit met het vrijzinnig christelijk gedachtengoed
 • je bent communicatief sterk en vertaalt dit professioneel in pakkende PR activiteiten 
 • je bent een doener die concrete klussen oppakt en afrondt
 • je bent enthousiast en creatief, met lef om nieuwe dingen uit te proberen
 • je kunt zelfstandig werken én samenwerken met een variëteit aan mensen (waaronder vrijwilligers) en organisaties 
 • je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden
 • je hebt een relevante opleiding (bijv. HBO-communicatie, journalistiek of bedrijfscommunicatie)
 • je bent assertief en stressbestendig

Wat bieden wij?

 • een uitdagende functie in een kleinschalige, actieve gemeenschap met een eigen karakter 
 • onderdeel zijn van een plezierige gemeenschap met een actief bestuur, twee betrokken predikanten en veel vrijwilligers
 • een aanstelling voor de periode van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging 
 • vergoeding op basis van de PKN-regeling (schaal 9)

Informatie over onze geloofsgemeenschap is te vinden op onze website: www.dekapel.nu

Voor nadere inlichting: graag contact opnemen met Paulien van Hessen, voorzitter: pawvanhessen@gmail.com

Je kunt je interesse voor deze functie kenbaar maken tot uiterlijk 30 juni. We ontvangen graag je motivatiebrief en CV: info@dekapel.nu