Home » Lopes Dias krijgt dit jaar de Vredespaal

Lopes Dias krijgt dit jaar de Vredespaal

De Vredespaal is een maatschappelijk project van ons als  ‘De Kapel’.  Jaarlijks plaatsen wij  midden in de Vredeweek een Vredespaal , die  onthuld wordt door een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van vrede,  verbinding en verdraagzaamheid in Hilversum. Deze eer viel eerder te beurt aan burgemeester Broertjes (2014), pastoor Dresmé (2015), buurtwerker Tukkie Tuk (2016) en Maurice van Kouwen, in 2017 directeur van De Gooise Daltonschool (een vreedzame school). Het was de wens van laatstgenoemde om de komende vredespaal te plaatsen bij mensen die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn.

De Vredespaal 2018 wordt onthuld op woensdag 19 september om 19 uur bij de hoofdingang van Lopes Dias. Vertegenwoordigers van vier van de samenwerkende instellingen nemen de prijs in ontvangst:

– Anoeshka de Waard, welzijnscoördinator Hilverzorg
– Jaco van der Velden, opbouwwerker Versa Welzijn
– Lidy Thiecke, locatiemanager Versa Welzijn
– Gilia Stefans, begeleidster Philadelphia 

Lopes Dias viert dit jaar haar eerste lustrum. Het woondienstencentrum is voortgekomen uit het Vierkerkenhuis, in 1965 opgericht door vertegenwoordigers uit vier kerken: de doopsgezinden, remonstranten, lutheranen en vrijzinnigen.  Bij de feestelijke onthulling zijn vertegenwoordigers van gemeente, wijken en diverse betrokken instellingen aanwezig. Een bijzondere rol is weggelegd voor enkele bewoners van Lopes Dias. Het Lopes Dias Koor zingt samen met het Koor uit Hilversum Oost en er is een passende tractatie voor een ieder die komt. Ook buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd. Ik vertrouw erop dat wij als Kapel ook breed vertegenwoordigt zullen zijn. 

Na de onthulling vindt er om 20.30 uur op de Kerkbrink een Viering van Vrede plaats door de Raad van Kerken.

Vredespaal onthulling – 19 september om 19.00 uur / locatie Lopes Dias / Lopes Diaslaan 213 – Hilversum