Home » Lid worden

Lid worden

Wilt u zich op een of andere manier verbinden aan de Kapel? Dat kan door u aan te melden als lid of vriend van VGH de Kapel. Het onderscheid tussen leden en vrienden van de Kapel is beperkt en in de dagelijkse praktijk nauwelijks aanwezig. Het belangrijkste verschil is dat leden op basis van de statuten van de VGH stemrecht hebben tijdens de Algemene Leden Vergadering. Voor vrienden is dat niet het geval. Daarnaast kan de keuze om lid of vriend te worden gevoelsmatig verschillend ervaren worden.
Naast een aanmelding bij VGH de Kapel kunt u zich desgewenst tevens aansluiten bij één van de deelnemende geloofsgemeenschappen: de Remonstranten, de Doopsgezinden, Vrijzinnigen Nederland. Voor informatie en contactgegevens zie: www.dekapel.nu/wie-zijn-wij. Ook kunt u een van de predikanten benaderen voor meer informatie hierover.

Alle activiteiten, predikanten, koster en het onderhoud van het gebouw worden gefinancierd met bijdragen  van leden en vrienden en  uit het vermogen dat is ontstaan door de verkoop van gebouwen. Zie voor begroting het menu: ANBI.

De hoogte van de financiële bijdrage bepaalt ieder lid en iedere vriend zelf. De verwachte minimum bijdrage is € 100,-

Vrienden en leden ontvangen 5 of 6 maal per jaar het tijdschrift: KapelNieuws

Voor € 25,00 per jaar kunt u zich zonder lid of vriend te worden abonneren op het tijdschrift het KapelNieuws.
Geef uw naam en adres door aan ledenadministratie@dekapel.nu

Voor de digitale nieuwsbrief moet u zich zelf aanmelden op de eerste pagina van deze website.

Voor meer informatie: info@dekapel.nu of de predikanten:

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
akkeclarathimm@dekapel.nu

ds. Elly van Kuijk-Spaans
ellyvankuijk@dekapel.nu

Rekeningnummer VGH de Kapel NL 24 RABO 0351 4969 71

Vul onderstaand formulier in of download dit formulier om af te drukken.