Home » Lid worden

Lid worden

Kapel gebouw

Wilt u zich op een of andere manier verbinden aan de Kapel? Dat kan door u aan te melden als lid of vriend van VGH de Kapel.  U kunt zich tevens aansluiten bij één van de deelnemende geloofsgemeenschappen: de Remonstranten, de Doopsgezinden, Vrijzinnigen Nederland. Voor informatie en contactgegevens zie: www.dekapel.nu/wie-zijn-wij. 

Het verschil tussen een lid en een vriend is niet erg groot. Leden zijn de dragende krachten van het samenwerkingsverband, zij beslissen mee in de ledenvergadering. Vrienden zijn even welkom, maar hebben geen stemrecht.

Voor meer informatie: info@dekapel.nu of de predikanten:

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
akkeclarathimm@dekapel.nu

ds. Elly van Kuijk-Spaans
ellyvankuijk@dekapel.nu

Rekeningnummer VGH de Kapel NL 24 RABO 0351 4969 71

Vul onderstaand formulier in of download dit formulier om af te drukken.