Home » Kapel lezing over Klimaatakkoord

Kapel lezing over Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord, wat betekent dat voor de burger?

De laatste weken is er veel te doen rond het klimaatakkoord. Dit akkoord tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid bepaalt in hoge mate hoe Nederland met het klimaatprobleem omgaat. Gaat het lukken om de CO2– uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen te beperken tot een aanvaardbaar niveau? Zal het lukken om daarmee de temperatuurstijging te beperken? En wat doen onze buren? Wat gebeurt er in België, Duitsland en in andere Europese landen?

Wat zal het Nederlandse beleid betekenen voor industrie en burger? En wat kan en moet die burger zelf gaan doen?

Maandagavond 8 april starten we met een kleine test waarmee u zelf kunt nagaan welke voetafdruk u inneemt. Daarna zal drs. J.P.M. Ros, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving bij ons komen en vertellen over het klimaatakkoord, hoe het Planbureau dit heeft beoordeeld en wat het klimaatakkoord betekent voor de Nederlandse burger. Na de pauze zal Jan Kastje, wethouder van de gemeente Hilversum voor klimaat, energie, natuur en groen, milieu en afval, een reactie geven op het Klimaatakkoord. Ook voor u is gelegenheid te reageren.

Datum: Maandag 8 april
Tijd: 20:00 uur