Home » Lezing Bert Gasenbeek: Van vrijdenken tot humanisme.

Lezing Bert Gasenbeek: Van vrijdenken tot humanisme.

 

Het  humanisme kent geen ‘humanistische’ kerk en geloof, bezit  geen centraal heilig boek als de Bijbel, Koran of Thora en kent geen rituelen. Maar het kent wel een rijke traditie. Een traditie die te omschrijven is als ‘het streven in de cultuur naar geestelijke bevrijding’. 

De argeloze passant zal zich er niet vaak van bewust zijn dat hij of zij zich in de buurt bevindt van een plek met een bijzondere betekenis voor de humanistische traditie in Nederland; veel van die plekken bevinden zich namelijk op onverwachte plaatsen. Zo staat bijvoorbeeld voor een rooms-katholieke bedevaartskapel in Dokkum een beeld van Bonifatius die een boek boven zijn hoofd houdt. Het beeld in Dokkum werd ter nagedachtenis aan Bonifatius opgericht, maar is evengoed te beschouwen als een monument ter herinnering aan het verzet van de heidense bevolking tegen het oprukkende christendom. Of wie is zich ervan bewust dat vanuit de Oude Nieuwstraat 6 in Amsterdam in 1669 de ‘nieuwlichter’ Adriaan Koerbagh naar zijn laatste rustplaats – met een zwarte kip op zijn kist, dat een teken van de duivel zou zijn – werd vervoerd. 

Bert Gasenbeek is de samensteller van het boek ‘Vrijdenken en humanisme in Nederland, 40 plekken van herinnering’ en gaat op een aantrekkelijke  wijze vertellen over het boek.

Aanmelden:   hv.gooialmere@upcmail.nl of (035) 624 58 01

Betaling: € 7/ € 10 storten op bankrekening   NL 31 TRIO 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond ’t Gooi, Naarden,  onder vermelding van ‘Gasenbeek’.

Datum: Maandag 8 mei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Kapel
Toegang: € 7 (leden), € 10 (niet-leden)