Home » Levensvraagavonden

Levensvraagavonden

Dit seizoen starten we in de Kapel een nieuwe gespreksgroep onder de naam Levensvraagavonden. Aan de hand van het boekje Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan gaan we samen in gesprek.

Het boekje, geschreven door Remonstrants predikant Koen Holzapffel, is voor mensen die op zoek zijn naar zin, maar die de antwoorden niet in pacht hebben. Voor mensen die dachten de antwoorden in huis te hebben en weer opnieuw vragen gaan stellen. Voor mensen die samen willen nadenken over levensvragen.

In het najaar zullen we op drie gezamenlijk te bepalen data met elkaar in gesprek gaan en dit in het nieuwe jaar een vervolg te geven. Iedereen die dit wil krijgt gelegenheid een keer een avond voor te bereiden en zich zo meer te verdiepen in het thema van een bepaalde avond. Afwisselend zullen onze voorgangers hierbij aanwezig zijn.

Wanneer u met ons mee wilt praten over geloof en zinvragen bent u van harte welkom zich op te geven –bij voorkeur- voor 15 september bij Paul Delcour paul@delcour.org

Via de datumprikker zullen we gezamenlijk een eerste avond plannen in de laatste week van september.

Paul Delcour en Monika Rietveld