Home » Levensmomenten

Levensmomenten

Als je niet gewend bent naar de kerk te gaan, wil dat nog niet zeggen dat je niet gelovig bent. En op sommige momenten zou je toch graag iets in een geloofsgemeenschap met elkaar willen delen. Zoals op momenten, wanneer twee mensen elkaar in liefde gevonden hebben en besluiten samen verder te gaan als levenspartners of op momenten wanneer ouders hun gevoelens van dankbaarheid met het dopen van hun kind willen uiten.

Onze geloofsgemeenschap staat open voor allen die dan een beroep op haar wil doen. De vorm en de inhoud van de viering worden vastgesteld in samenspraak.

Neemt u gerust contact op met een van onze predikanten of de pastoraal werker.

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
akkeclarathimm@dekapel.nu
tel.: 0297 – 74 30 44

ds. Elly van Kuijk-Spaans
ellyvankuijk@dekapel.nu
06 –  55 81 01 87